Mer kraft fra elver

  • forum

Er det mulig å hente ut mer kraft fra våre elver ved å plassere generatorer der elvene renner forholdsvis rolig? Jeg tenker at det bør være mulig å få det til på samme måte som i Kvalsundet. Hva skulle eventuelt være til hinder for dette? F.eks. konsesjoner, fiske eller båttrafikk.

Odd Andersen

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå