SAMFUNN

Mer IKT i bistanden

Underdirektør Kristin Sverdrup i Norad hevder i en pressemelding at Norad vil bidra til å unytte det potensialet som ligger i IKT til å bedre levekårene for fattige i samarbeidsland. IKT-vurderinger vil blant annet stå sentralt i programmer innenfor utdanning, helse, demokratisering og næringsutvikling.

I tillegg til å integrere IKT i ulike sektorsatsinger, yter Norad også direkte støtte til telesektoren i samarbeidsland, og investerer blant annet i samarbeid med Telenor et treårig opplæringsprogram for teleselskaper i det sørlige Afrika.

– Det finnes flere spennende muligheter for utvikling av lokal IT-kompetanse i våre samarbeidsland, noe norske initiativtakere bak den afrikanske portalen newafrica.com i Tanzania har erfart, sier Sverdrup. Hun mener det gir et interessant perspektiv at for eksempel månedslønnen til en tanzaniansk web-designer er lik timelønnen til en norsk.

Digital kløft

Den digitale kløften mellom de rike og de fattigste landene er økende, står det videre i pressemeldingen. Det er også et økende gap innad i utviklingsland mellom de som er koblet på informasjons- og kunnskapssamfunnet og de som ikke er det.

93 prosent av verdens internettbrukere bor i OECD-området. Gjennomsnittlig teledekning i Afrika er en linje pr. 200 innbyggere, inkludert land med relativt høy teledekning (Sør-Afrika og landene i nord Afrika). Det finnes områder i Afrika sør for Sahara med en telefonlinje pr. 50.000 innbyggere. Mosambik har 65.000 telefonlinjer på 19 millioner innbyggere, og halvparten av disse er konsentrert rundt hovedstaden Maputo.

Rapporten gir også en oversikt over hvilke initiativ som finnes internasjonalt, noen norske prosjekter og hva andre bistandsgivere gjør på feltet.

Hele rapporten finnes på Norads hjemmeside www.norad.no/

For ytterligere opplysninger, kontakt underdirektør Kristin Sverdrup i

Norad på telefon

22 24 02 90 / mobil 97 51 42 33 eller Mona Bergstøl i Norads

pressetjeneste på telefon 22 24 20 52 / mobil 977 14 966.

Les mer om: