OLJE OG GASS

Mer gass i Sleipner

HT: Funnet i brønn 15/9 B-1 skal knyttes opp til Sleipner B. Gassen sens i rør til Europa, mens kondensatet skal i rør til Kårstø for viderebehandling der.
HT: Funnet i brønn 15/9 B-1 skal knyttes opp til Sleipner B. Gassen sens i rør til Europa, mens kondensatet skal i rør til Kårstø for viderebehandling der. Bilde: Dag-Tore Anfinsen/ Statoil

Sleipner Vest

Operatør: Statoil

Rettighetshavere:

Statoil 58,34 prosent

ExxonMobil Norge 32,23 prosent

Total E&P Norge 9,41 prosent

Funnet i brønn 15/9 – B – 1 er klar for utbygging. Brønnen ligger 1,5 kilometer vest for Sleipner Vest-reservoaret og fire kilometer fra Sleipner B-plattformen.

Brønnen skal kobles opp mot Sleipner B som skal prosessere brønnstrømmen.Tror på flere funn

Reservoaret inneholder mellom 6 og 10 millioner Sm 3 oljeekvivalenter, delvis gass, delvis kondensat, som i resten av Sleipner-feltet.

– Funnet styrker våre muligheter til å gjøre flere funn i nærområdet til Sleipner vestfeltet, sier Tom Dreyer, Statoils letesjef for feltnær leting i Nordsjøen.Forlenger levetiden

Statoils produksjonsdirektør for Sleipner-området, Edvin B. Ytredal, er godt fornøyd med både funnet og de mulighetene dette representerer for Sleipner Vest-feltet.

– Produksjonen fra Sleipner Vest-feltet er i ferd med å gå av platå, men med de nyoppdagede ressursene ser framtiden betraktelig lysere ut, sier han.108 meter

Havdypet på stedet er 108 meter og brønnen ble boret til et vertikalt dyp av 3760 meter under havflaten.

Selve boringen ble gjennomført fra boreinnretningen West Epsilon.

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.