NYHETER

Mer g/s-veg langs Ring 3 i Oslo

Det skal bli lettere å ta seg fram langs Ring 3 i Oslo for egen kraft. Vegvesenet vil ha pris på 1 100 meter gang/sykkelveg mellom Holmenveien og Gaustad. Anbudsfristen er satt til 20. august.

Denne A4-brua over Ring 3 har gjort jobben sin. Den skal erstattes med en langt mer severdig skråstagbru. (Foto: Anders Haakonsen)
Denne A4-brua over Ring 3 har gjort jobben sin. Den skal erstattes med en langt mer severdig skråstagbru. (Foto: Anders Haakonsen) Bilde:
4. juli 2014 - 14:32

Gang/sykkelvegen skal gå langs sørsiden av Ring 3. De 1 100 metrene består av to strekninger som ligger på hver sin side av en gang/sykkelkulvert under Holmenkollbanen, som ble åpnet i desember 2012.

På en del av strekningen vest for kulverten blir gangvegen og sykkelvegen atskilt. Årsaken er Ris skole som ligger like ved Ring 3. Avstanden mellom skolebygningen og kjørebanen er så liten at det ikke plass til både fotgjengere og syklister. Gangvegen blir derfor lagt på den andre siden av skolen.

Entreprisen omfatter bygging av en 94 meter lang skråstagbru, som ikke er en del av gang/sykkelvegen. Den erstatter en gammel gangbru over Ring 3. Den gamle må rives før den nye kan bygges, så trafikantene må klare seg uten denne forbindelsen det meste av anleggstiden.

Fra søndre landkar på den gamle brua blir gangvegen ført ned til bakkeplan på en fylling. Mot den nye brua blir det ingen fylling. Nybrua blir derfor mye lengre enn den gamle.

En 16 meter lang betongbru inngår også i entreprisen. Den skal føre gang/sykkelvegen over en lokalveg.

Prosjekteringen er utført av det islandske firmaet Efla. Den som får anleggskontrakten skal grave ut 8 300 kbm, legge 14 000 kvm asfalt, slå ned 140 meter stålkjernepæler og 90 kvm spunt og sette opp 40 lysmaster og 520 meter støyskjermer. 110 tonn stål vil gå med til skråstagbrua, 1 260 kbm betong vil gå med til konstruksjonene.

I mai 2016 må alt arbeid på anlegget være avsluttet.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.