IKT

Mer frekvens-plass til UMTS

For å dekke det økende trafikkbehovet tilknyttet mobil bruk av interaktive multimediatjenester og elektronisk handel, hadde Europa fremmet et krav om en ytterligere tildeling på 160 MHz til UMTS. Dette kommer i tillegg til de 140 MHz som Post- og teletilsynet vil tildele fire mobiloperatører i år.

Også GPS-utvidelse

WRC-2000 bestemte at deler av frekvensbåndet 2500-2690 MHz kan brukes til framtidige UMTS-anvendelser. I tillegg kan frekvenser som i dag brukes av GSM900 og GSM1800, overtas av UMTS på lengre sikt.

En av radiotjenestene som har fått størst utbredelse i Norge de siste årene, har vært satellittnavigasjonssystemet GPS, som kan brukes til en rekke posisjoneringsformål. WRC-2000 tildelte flere nye frekvensbånd til satellittnavigasjon. Dermed blir det mulig for GPS å tilby mer nøyaktig posisjonering for sivile brukere.

Spesielt innen luftfarten vil dette få stor betydning.

Arbeidsplasser

For europeisk satellittindustri var det meget viktig at det ble tildelt så mange frekvenser at det er mulig å realisere et europeisk system i konkurranse med GPS. Det forventes at dette systemet, som kalles Galileo, vil skape tusenvis av nye arbeidsplasser i europeisk satellittindustri de neste årene. Gjennom samarbeidet i den europeiske romfartsorganisasjonen ESA kan deler av denne utviklingen legges til Norge.

Andre viktige avgjørelser på konferansen nevnes replanlegging av den geostasjonære banen for satellittkringkasting, hvor Norge fikk beholde sine posisjoner i 1 grad vest. En harmonisering av frekvensbruk for radioaksess og radioLAN gir mulighet for å bruke bærbare PC-er med felles radiogrensesnitt på global basis.

Les mer om: