Mer forurenset luft

  • Miljø

Norsk institutt for luftforskning (Nilu) har funnet ut at grenseverdien for luftforurensning ofte overskrides i Oslo.

I 43 dager var konsentrasjonen av nitrogenoksider for høy på Alnabru i fjor. Og svevestøvet lå over grensen i 53 dager.

I 2010 kommer det et EU-direktiv som legger begrensninger på hvor mye forurensning Osloborgerne kan utsettes for.

Nilus rapporter viser at det er langt igjen før lufta i hovedstaden fyller kravene.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå