FAGARTIKLER

Mer fornybar energi

Et samarbeid over landegrensene, teknologioverføring og innovasjon i partnerskap er nødvendig hvis satsingene på tiltak for å fremme global utslippsreduksjon skal gi resultater.

Innovasjon Norge har nettopp igangsatt en større satsing på området ny energi for å styrke norsk industriutvikling gjennom blant annet en sterkere tilknytning til internasjonale nettverk og kompetansemiljø. Mer informasjon om dette finner du på www.invanor.no/newenergy.

Langsiktig satsing

I Japan har fornybar energi lenge stått på regjeringens handlingsplan. Japansk RPS (Renewable Portfolio Standard) trådte i kraft i april 2003. RPS innebærer at enhver som selger energi også må selge en viss andel fornybar energi. I tillegg har den japanske regjeringens budsjetter for innføring av fornybar energi de siste årene økt betydelig. For eksempel økte subsidier og garantier til å etablere prosjekter for fornybar energi med 60 prosent, til 2,4 milliarder kroner fra 2002 til 2003.

Resultatene av denne langsiktige satsingen har nå begynt å vise seg, blant annet ved at kraft fra solceller forventes å være konkurransedyktig uten subsidier innen få år. Japan står for rundt halvparten av verdens produksjon av PV-moduler og også for rundt halvparten av installert solenergibasert kraft. Myndighetenes subsidiering har bidratt sterkt til oppbygging av en kostnadseffektiv produksjon.

Vindkraftsektoren opplever økende kommersiell interesse, siden produksjonskostnaden på vindbasert kraft nå ligger tett opptil prisen på kjernekraft og kraft fra fossile brensel. Det største hinderet er kraftselskapenes krav om stabil tilførsel av strøm til nettet. Myndighetene lanserte derfor et forskningsprogram i 2003 med et årlig budsjett på 150 mill. kroner til utvikling av lagringsteknologi for å kunne ta hånd om produksjonsvariasjonene.

Satsingen på hydrogen som energibærer går videre. Myndighetene imøtekommer industrien ved blant annet å etablere infrastruktur for hydrogen-fyllestasjoner. Dette gjør veien til en hydrogenbasert bilpark kortere.

Norsk samarbed

For å opprettholde sine forpliktelser til Kyoto-avtalen, som krever en reduksjon i utslipp av drivhusgasser på 6 prosent i forhold til 1990-nivå innen 2012, ser Japan på utvikling av teknologi for CO 2 -håndtering og innfanging. Med norsk kompetanse og fokus er det interessant å se nærmere på muligheter for tettere samarbeid.

Da statsminister Bondevik besøkte Japan i fjor, undertegnet Norge en bilateral forskningsavtale med Japan. Energi og miljø er fra norsk side foreslått som ett av prioriteringsområdene. Samarbeid med en energi- og miljøfokusert nasjon som Japan vil kunne tilføre vår egen aktivitet viktig kunnskap. Dessuten vil vi gjennom tettere partnerskap med japanske forskningsmiljøer og industri lettere kunne få tilgang til et sterkt økende marked for teknologiintensive produkter.

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.