NYHETER_BYGG

Mer fart i byggesaker

13. juni 2000 - 13:01

Hver fjerde byggesøknad som kommer inn til Plan- og bygningsetaten i Oslo, er ufullstendig utfylt og må returneres. Enkelte mangler til og med underskrifter, noe som er nødvendig på et juridisk dokument. Til sammen returneres rundt 1000 saker årlig. – Dette har vært med på å forlenge saksbehandlingstiden for søkerne, sier overingeniør Tore Ilseng.

Ilseng holder kurs sammen med avdelingsingeniør Dag Christer Øverland og Aleksander Bjaaland for at ansvarlig søker blant annet skal lære å fylle ut de nødvendige blankettene. Kursene går i regi av Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune.

Færre skjema

Etter at den nye plan- og bygningsloven trådte i kraft for om lag tre år siden, er skjemaveldet blitt mindre. De rasende protestene fra fortvilte tiltakshavere – eller byggherrer som det het før – om kilovis av underlag for å bygge en garasje, har forstummet. Kurslederne sier det er nok å fylle ut fire skjema ved enkle byggearbeider. For en enebolig kreves ikke nødvendig flere dokumenter enn en søknadspliktig garasje.

Større byggearbeider kan kreve inntil ti skjema. Og for hvert foretak som blir innleiet i byggeprosjektet, blir det to ekstra bilag.

Den som – blant annet – lever av å være ansvarlig søker, må naturlig nok ha plan- og bygningsloven i hylla, sammen med nødvendige forskrifter. En hovedhensikt med dagens regelverk, er sporbarhet. Det skal være mulig å gå tilbake og plassere ansvar dersom det skulle oppstå skader eller feil.

Bransjeansvar

Tidligere hadde kommunen kontrolloppgaven og gikk gjennom alle byggesøknadene. Dette ansvaret ligger nå hos bransjen. Kurset er derfor også hjelp til selvhjelp. Søkere som har tatt dette endagskurset hos Oslo kommune, leverer i dag perfekte søknader, og saksbehandlingen går mye lettere.

Forskjellen på dette kurset og eventuelle bransjekurs, er at kurslederne er byggesaksbehandlere som driver med disse byggesøknadene og blankettene til daglig. De har førstehånds kjennskap til regelverk, forskrifter, reguleringsplaner og vurdering av dispensasjoner. Denne typen mennesker kan ikke næringen selv skaffe uten å knytte til seg godt oppdaterte kommunale foredragsholdere.

Mange misforstår

En byggesak har seks ansvarlige hovedrolleinnehavere: Søker, prosjekterende, kontrollerende for prosjekteringen, samordner, utførende og kontrollerende for utførelsen. Ansvarlig søker skal samordne alle dokumentene i søknadsfasen. Foretaket er bindeleddet mellom alle aktørene og kommunen.

Kommunens saksbehandlere skal ikke ha all detaljdokumentasjon og underlagsmateriale inn til seg, men en kontrollplan som viser hva det er snakk om. Dette misforstår mange og derfor kunne enkelte søknader tidligere bli på flere kilo.

Kurs for alle

Alle kan søke på kurset, samme hvor i landet de bor. I dag holdes to kurs i måneden med ca. 20 deltakere hver gang. Ansvarlig søker kan være arkitekter, små og store entreprenører, byggmestre og andre som driver med slike søknader. 250 har til nå deltatt på kursene, som startet i fjor høst.

Kurset fokuserer på forståelse og tolking av regelverket, hva er det kommunen trenger av dokumentasjon. Så er det evnen til å se sammenhengen i byggesaker for å få systematisert dokumentflyten. Det viktigste er kanskje å gjøre søknaden enklest mulig. Skjemaveldet er allerede redusert og forenklet siden den nye plan- og bygningsloven ble innført i juli 1997. Ilseng og Øverland tror skjemamengden nå er på et fornuftig nivå. Det er ikke noe hokus-pokus med dagens søknader. Men ansvarlig søker må på forhånd kjenne lov og forskrifter. En kvalitetshåndbok – med mye veiledningsstoff i byggesaksbehandling – som Plan- og bygningsetaten i Oslo har utarbeidet, er solgt til 150 kommuner og 50-60 private foretak.

Mer på Internett

Nærmere opplysninger ligger på www.byggesak.com. Her kan alle finne svarene på hvordan man går frem i en byggesak, og en rekke eksempler, veiledninger og retningslinjer for mange forskjellige typer byggesaker. Blant annet fins her eksempler på kontrollplaner og veiledning for oppføring av enebolig, samt sjekk- og mangellister for mottak av byggesøknader. Det er også mulig å ta ut alle søknadsskjema på Internett.

Regelverket gjelder selvsagt for hele landet. Det hadde vært en stor fordel for alle om praksis i kommunene også ble lik landet rundt.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.