ENERGI

Mer farlig avfall

Dette vil påvirke innholdet i søppelkassene både hos private og bedrifter. Batterier er på nytt regnet som spesialavfall når den nye lista blir tatt inn i det norske lovverket. Alle syrer og baser fra husholdningene blir også spesialavfall. Likeså blandinger av murstein, flis/tegl/takstein, keramisk avfall og impregnert treverk. (lh)

Les mer om: