Regjeringen vil tredoble CO2-avgiften – oljebransjen avviser ikke forslaget

Regjeringen foreslår en samlet CO2-pris på 2.000 kroner for kvotepliktig industri. 

Regjeringen vil tredoble CO2-avgiften – oljebransjen avviser ikke forslaget
I den nye klimameldingen går regjeringen inn for å skjerpe CO2-avgiften til 2.000 kroner per tonn i 2030. I dag er Co2-avgiften 590 kroner. I tillegg kommer CO2-kvotene fra EU, som for tiden ligger på 33 euro per tonn. Bilde: Håkon Jacobsen

I den nye klimameldingen går regjeringen inn for å skjerpe CO2-avgiften til 2.000 kroner per tonn i 2030. I dag ligger avgiften på 590 kroner. I tillegg betaler oljeindustrien for CO2-kvoter fra EU, som ved årsskiftet lå på over 33 euro per tonn.