Mer enn halvparten nye PhD-kandidater i teknologi, matematikk og naturfag er ikke norske statsborgere

Andelen utlendinger som tar doktorgrad ved norske universiteter og høyskoler øker. Etter 2010 har det vært flere utenlandske statsborgere enn norske som tar doktorgrad i de «harde» fagene hvert eneste år.

Mer enn halvparten nye PhD-kandidater i teknologi, matematikk og naturfag er ikke norske statsborgere
Den sorte kurven viser utenlandske statsborgere som har tatt PhD-grad ved norske universiteter innen teknologi, matematikk og naturfag. Den gule linjen viser antallet norske statsborgere. Illustrasjon: Teknisk Ukeblad

Nordmenn tar en stadig mindre andel av doktorgradene ved norske universiteter. Mens utlendinger i 2010 stod for 27 prosent av de avlagte doktorgradene stod den samme gruppen for drøyt 40 prosent i 2019. Men antallet øker, for ti år siden ble det avlagt 1185 doktorgrader i Norge, i fjor hadde dette tallet økt til 1583.