Mer e-læring i NITO

Håpet er at det skal motivere tillitsvalgte til å ta på seg flere verv i organisasjonen.

Opplæringen ender i vekttallsbasert høyskoleutdanning i personalpolitikk.

Utviklingen er allerede i gang innen de første modulene innen pensjon og turnus.

Det er viktig for NITO at opplæringen kan foregå uavhengig av tid og sted.