FORUM

Mer byråkrati?Dette er for så vidt vel og bra, men denne praksisen har jo blitt benyttet med sunn fornuft innenfor den offenlige sektor de siste 30-40 år uten at det var behov for en egen norsk lov.

Loven har vel flere positive sider, men det som etter min mening er meget uheldig med den nye loven m/ forskrift er at den krever at alle offentlige oppdrag/innkjøp over 200.000 kroner skal ut på åpen tilbudskonkurranse etter gitte regler. Jeg kan i den forbindelse nevne at samme nedre terskelverdi for EØS- /EU-kjøp er 1.650.000 kroner ekskl mva. Igjen stiller Norge i en egen klasse sammenlignet med andre europeiske land. Dette påfører det norske samfunnet i mange tilfeller ekstra kostnader, mer byråkrati og unødig bruk av menneskelige ressurser.

Ett eksempel: En kommune skal innhente pris på ett prosjekteringsoppdrag som er anslått til å koste ca. 300.000 kroner. Lov om offentlige anskaffelser krever at det blir gjennomført en fullstendig tilbudskonkurranse etter gjeldende regler, ellers kan kommunen bli ilagt bøter, eller det som verre er: fengselstraffer!!

Utgifter for kommunen for hele tilbudsprosessen er ca. 15.000-20.000 kroner. Antar fire-fem tilbydere med utgifter på ca. 20.000 kroner hver for å behandle/sende inn tilbud. Totale utgifter for kommunen og alle tilbyderene vil ligge på ca.100.000 kroner. Besparelsen ved å benytte laveste anbud vil antagelig være ca. 30.000 kroner (10 prosent ). Altså ett samfunnsmessig tap pa ca. 70.000 kroner for en tjeneste som er verd ca. 300.000 kroner.

Mitt råd til politikerne på Stortinget, og da særlig Høyre og Frp. som ivret for å innføre denne særnorske loven, er at de forhøyer nedre terskelverdi på 200.000 kroner opp til min.1.000.000 kroner så fort som mulig, eller aller helst til EU-nivå (1.650.000 kroner) .

For øvrig vil jeg bare nevne at min erfaring viser at det ikke bestandig er samsvar mellom lav pris og god kvalitet. Ett forholdsvis nytt ordspråk som ofte gjelder i min hverdag er: "Gleden over en lav pris er mer kortvarig enn skuffelsen over dårlig kvalitet"

Per Barth Svendsen, Arendal

Medlem Tekna

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.