Mer bioinformatikk

Norges Landbrukshøgskole (NLH) planlegger et femårig cand.scient.-studium i bioinformatikk. Forutsatt at det nye studiet blir godkjent av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet, vil de første studentene kunne tas opp i 2002, ifølge NLH nytt. (hl)