KLIMA

Mer av alt raskere – og en rettferdig omstilling

Heldigvis er bevisstheten om energi i befolkningen økende, og det er økende forståelse for alle de kompliserte sammenhengene. For 2030 kommer i en voldsom fart!

Både privat og i de store sammenhengene må energien utnyttes bedre.
Både privat og i de store sammenhengene må energien utnyttes bedre. Illustrasjonsfoto: Colourbox

Denne uken gikk Norges største industribedrifter nok en gang ut med budskapet om at det må på plass mer fornybar kraft, også i Norge. Industribedriftene Yara, Hydro, Kongsberg, Aker, Equinor og Statkraft gikk samlet ut med beskjeden om at norsk satsning på ny energi inn i energisystemet er for puslete.