NETTARKIV

Mer å spare

Selv om mange bedrifter nå er ganske bevisste på avfallshåndtering, er det fortsatt mer å spare med bedre kildesortering og komprimering av avfall. - De fleste kan spare 15-20 prosent mer ved å kildesortere plast og innføre bedre rutiner, sier administrerende direktør Peter Sundt i Plastretur i en pressemelding.

Ekspert Eilag ASA er et av landets største handelsforetak innen forbrukerelektronikk og elektromateriell. Arbeidet i kontor- og lagerbygget medfører at 250 tonn avfall årlig må fjernes. Ble det levert usortert til forbrenning, ville det kostet 700.000 kroner i transport og avgifter. Etter sortering og komprimering reduseres kostnadene til det halve. Neste år er målet å spare ytterligere 100.000. Målet er at 90 prosent av avfallet fra hovedkontoret skal gjenvinnes eller energiutnyttes, ifølge driftssjef Trond Pettersen.

lh

Les mer om: