ARKIVNYHETER

Mer å gjøre på StorKrifast

Her på Astad skiller ny og gammel E 39 lag når StorKrifast er fullført.
Her på Astad skiller ny og gammel E 39 lag når StorKrifast er fullført. Bilde: Reidun Øverland, Statens vegvesen

Krysset ligger på Astad like ved Batnfjordsøra i Gjemnes kommune. Nåværende E 39 blir degradert til fylkesveg 286 når prosjektet StorKrifast er fullført. De to vegene skal møtes i et kanalisert T-kryss.

Den som får kontrakten skal etablere krysset og 620 meter av E 39. En del av denne strekningen skal følge nåværende veg. Her blir vegen utvidet med halvannen meter.

Oppdraget omfatter også 610 meter ny fylkesveg og 166 meter ny kommunal veg. Videre skal det anlegges ny adkomstveg til et renseanlegg, ca. 500 meter gang/sykkelveg, noen private adkomstveger og en bomstasjon. Dessuten skal veglys skiftes ut.

Prosjekteringen er utført av Statens Vegvesen i egenregi med assistanse av Multiconsult.

Det meste av jobben må være gjort innen 10. oktober i år. Avsluttende arbeid, inkludert legging av slitelag blir gjort våren neste år.

Les mer om: