Mer å gjøre på Hardangerbrua

Mer å gjøre på Hardangerbrua
Slik vil Hardangerbrua se ut sommeren 2013. Før den tid skal det utføres et omfattende elektroarbeid på den. De som vil ha den jobben, må gi anbud innen 7. september. Ill.: Statens vegvesen

Til sammen 2,4 km tunneler blir sprengt for å gi adkomst til Hardangerbrua i det bratte terrenget. På nordsiden av fjorden møter adkomsttunnelen den 7,5 km lange Vallaviktunnelen i en rundkjøring. Den ble åpnet i 1985. Rehabilitering av det elektriske utstyret i Vallaviktunnelen inngår i entreprisen.

Den som får kontrakten skal både levere og montere utstyret. Entreprisen omfatter blant annet 40 km kabler til lys, 26 km kabler til nødstrøm, 25 km fiberkabler, 2 100 lysarmaturer, 85 nødstasjoner, 100 innvendig belyste skilt og 9 bommer.

I adkomsttunnelen på sørsiden av fjorden skal det monteres 10 vifter. I Vallaviktunnelen blir alle de nåværende 52 viftene rehabilitert, dessuten blir det montert 8 nye.

På den 1 380 meter lange Hardangerbrua skal det også utføres elektroarbeid. Kjørebanen skal belyses, og det skal monteres en heis inni tårnet på hver side av fjorden. Inni stålkassen som bærer kjørebanen blir det et avfuktingsanlegg, dessuten blir det montert belysning som kan slås på hver gang det er inspeksjon på innsiden av kassen. På bærekablene blir det også avfuktingsanlegg.

Hvis Vegvesenets beregninger er riktige, vil kontrakten få en verdi på mellom 40 og 50 millioner kroner. Jobben må være gjort innen 29. april 2013.

Les mer om: