Mens strømprisen stiger i sør, må småkraftverk i Midt- og Nord-Norge stoppe produksjonen

Leder i småkraftforeninga: – Mange er særlig bitre på Statnett

Mens strømprisen stiger i sør, må småkraftverk i Midt- og Nord-Norge stoppe produksjonen
Eiere av småkraftverk i Midt- og Nord-Norge er bekymret over de lave strømprisene som fører til at masse kraft går til spille. Foto: Mona Sprenger Bilde: Mona Sprenger

Knut Olav Tveit, leder i Småkraftforeninga, får jevnlige henvendelser fra eiere av småkraftverk som enten vurderer å stoppe eller som allerede har stoppet kraftverket sitt.