Mens de andre ballene hopper og spretter, ligger én helt i ro

Spiralfjæra er overlegen mot vibrasjonsstøy fra varmepumper og andre maskiner.

Lillestrøm, Viken: Til årets Bygg reis deg-messe hadde Barkåker-selskapet Vibratec med seg en ristemaskin for å vise forskjellen på vibrasjonsdempere.