– Mennesket er ikke skapt for åpne kontorlandskap

Men enkle innretninger kan dempe irriterende støy på jobben, sier akustisk konseptutvikler Halvor Berg.

– Mennesket er ikke skapt for åpne kontorlandskap
Støynivået i et kontorlandskap går ut over produktiviteten, mener akustisk konseptutvikler Halvor Berg. Støydempende hodetelefon hjelper noe. Foto: Knut Bjørheim

Halvor Berg sammenlikner mennesker i kontorlandskap med dyr i bur og binger, og tyr til evolusjonsteorien for å forklare hvorfor så mange mistrives, blir slitne og til og med syke av å oppholde seg i støyende kontorlandskap.