MENINGER

Menneskelig svikt årsak til trafikkulykker?

8. apr. 2008 - 12:47

SAMFERDSEL: Klemet Godtland skriver Teknisk Ukeblad nr. 1108 som en kommentar til mitt innlegg i nr. 0608 at menneskelig svikt er årsak til de fleste trafikkulykker. Min påstand er at dette ikke er riktig. Hvorfor er ikke de fleste ulykker i arbeidslivet også i like stor grad knyttet til den enkelte arbeidstaker? Faller et individ ned fra en for dårlig sikret stilling på en arbeidsplass og blir drept, er sjefen for bedriften ansvarlig for dårlig sikkerhet på arbeidsplassen og kan bli straffet med fengsel, eller bøter. Hvorfor ikke bøtelegge veimyndighetene på samme måte som arbeidsgivere for manglende mulig opparbeidet sikkerhet på våre veier? 0-visjonen for sikkerhet på veiene sier: Lag en vei på menneskets prinsipper. Vi kjenner menneskets tålegrense ved sammenstøt. Vi vet at vi gjør feil i trafikken. Lag et veimiljø som tillater menneskelige feil uten å kreve liv.

Sverige har greid å redusere ulykkestallet med godt over 80 prosent på en god del bestående veier. (Sverige, over 50 prosent totalt reduksjon for alle veier og 90 prosent for nye motorveier). Vi har greid over 90 prosent på ny motorvei E-18 i Vestfold. Kan vi gjøre det enda bedre? Jo, det kan vi, ved bygging av midtdelere i våre veier forsvinner over 100 dødsulykker i året med møtende trafikk. Ved kryssinger i to plan forsvinner 10 til 15 dødsulykker ved sidekollisjoner. Ved å sette opp skikkelig veirekkverk på steder der det er farligere å kjøre utfor veien enn å kjøre på et veirekkverk, forsvinner bortimot 80 dødsulykker ved utforkjøring. Lager vi planfrie kryssinger mellom motorkjøretøyer og myke trafikanter, forsvinner 10 til 15 dødsulykker. Erfaringer viser at personskader synker raskere en dødsulykker når det foretas gode tiltak. Hva har vi da igjen? Ifølge TØI-beregninger, utlagt på Trygg Trafikks nettsider, koster veitrafikkulykkene over 28 milliarder kroner per år, etter dagens prisnivå.

Om ulykkene i Norge ble redusert med samme resultat som på E-18 i Vestfold (over 90%), ville kostnadene synke fra 28 til under 2,8 milliarder kroner per år (Reduksjonen avkostnadene tilsvarer ca. 21 mil ny firefelts motorvei per år). Skal vi snart begynne å bli resultatorientert og ikke bare skylde på enkeltindividet når det skjer veitrafikkulykker? Kanskje er politi, trafikkmyndigheter, trafikketater med videre redde for å bli arbeidsledige om antall trafikkulykker går vesentlig ned og derfor arbeider i det skjulte for å opprettholde samme antall trafikkulykker som i dag? Forsikringsselskapene kan jo også miste store deler av sitt inntektsgrunnlag. Hvor lenge skal vi finne oss i en behandling slik vi gjør i dag? Hva er forskjellen på en drept i trafikkulykke, fallulykke, flyulykke med videre? Ved å gjøre de tiltak jeg har nevnt på veiene vil det bli minst like sikkert å kjøre bil som å fly per kilometer.

Audun Nordbotten

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.