Vegvesenet trenger nye rammebetingelser

Konkurranse om veibygging er viktig og lønnsomt for samfunnet. Resultatene vil bli enda bedre om Statens vegvesen får nye rammebetingelser og større frihet både innen planlegging og finansiering.

Dagensmodell for finansiering reduserer Statens vegvesens evne til å effektivt realisere prosjekter prioritert i NTP, skriver vegdirektør Ingrid Dahl Hovland.
Dagensmodell for finansiering reduserer Statens vegvesens evne til å effektivt realisere prosjekter prioritert i NTP, skriver vegdirektør Ingrid Dahl Hovland. Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen
Jarle SkoglundJarle SkoglundJournalist
26. okt. 2020 - 10:50

Vårt samfunnsoppdrag er å utvikle og tilrettelegge for et trygt, fremtidsrettet, miljøvennlig og ikke minst effektivt transportsystem. Dette oppdraget står godt i samsvar med de nye målene for Nasjonal transportplan 2022 – 2033, som vektlegger nettopp nytten for trafikanten og kostnadene for samfunnet.

Våre prioriteringer tar utgangspunkt i hvilket problem som skal løses langs den enkelte strekning for fellesskapets midler. Vi jobber kontinuerlig med å forbedre nytten og redusere kostnadene i porteføljen. Derfor tar vi i bruk verktøy som verdianalyser – som er en helhetlig og systematisk gjennomgang av strekningene som blant annet tar for seg behov, mål, trasévalg og ikke-prissatte virkninger. Denne tilnærmingen har allerede gitt et godt grunnlag for arbeidet med NTP. Vår prioritering av prosjektet Riksvei 4 – strekningen fra Oslo til E6 med ny bru over Mjøsa – står som et eksempel på at den fungerer godt.

Vegvesenets intensiverte arbeid for å forbedre prosjektene i vår portefølje har allerede gitt resultater. Vi kan redusere investeringskostnadene med 135 milliarder kroner av en total portefølje på om lag 600 milliarder. Av dette har vi allerede redusert investeringskostnadene med rundt 50 milliarder. Dette gjør at vi kan realisere mer vei innen vår portefølje, men det er fortsatt et betydelig potensial.

For å realisere mer sikker og miljøvennlig vei for pengene, må vi jobbe annerledes. Vi skal planlegge og gjennomføre tiltak over lange strekninger. En korridortankegang vil gi oss større handlingsrom til å effektivisere utbyggingsprosjekter. En innføring av porteføljestyring gjør at vi hele tiden kan prioritere prosjekter som har høy nytte, og som er modne for gjennomføring. Vi skal gjøre gode valg basert på kostnad og nytte når vi vurderer tiltak, og de tiltakene som innføres kan bestå av alt fra ny vei via utbedringer og skredsikring, til fornying og vedlikehold.

I gjennomføringen vil vi involvere entreprenørene tidligere for å få frem de gode løsningene, og benytte opsjoner for å bygge ut lengre strekninger. Vi arbeider også for å realisere planer med kortere tid mellom planlegging og finansiering.

Vår modell for finansiering, og hvorvidt den setter oss i stand til å drive best mulig, bør evalueres. Det kan argumenteres for at dagens system reduserer vår evne til å effektivt realisere prosjekter prioritert i NTP. 

Men for å få dette til trenger Statens vegvesen større frihet både innen planlegging og finansiering.

Kronikken har stått på trykk i Aftenposten 23.oktober 2020

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.