PROSJEKTER

Stans Rogfast mens det enda kan skje uten store utlegg

"Rogfast er og blir et vanvittig prosjekt - alle vet at fjellkvaliteten er nærmere grus enn fast fjell!"

Av Pål Mitsem, Randaberg
29. juli 2019 - 08:52

Mot slutten av året åpner RYFAST, med selvskyldnergarantier for bompengeinntekter fra Rogaland Fylkeskommune og Stavanger kommune på henholdsvis 4,9 milliarder kroner og 2 milliarder kroner. Det var riktignok 4,2 og 1,8 milliarder kroner, men er «oppjustert» av Finansdepartementet til 4,9 og 2 milliarder kroner.

Hva som er "trigger point" for disse garantiene vet jeg ikke, og får det heller ikke opplyst av Fylkeskommunen! «Stavanger Aftenblad» er helt uinteressert.

Hva blir konsekvensen av at garantiene blir utløst? Blir Rogaland fylkeskommune og Stavanger kommune satt under administrasjon av Finansdepartementet (slik at utgifter og investeringer, og særlig nye investeringer), må godkjennes av departementet?

 
 

Har folk (og pressen) glemt at Holte Engineering og Vista Analyse, som var engasjert av Finansdepartementet og Samferdselsdepartementet for å vurdere økonomien i prosjektet, advarte i sin rapport mot prosjektet fordi økonomien var dårlig. Rapporten ble holdt hemmelig til prosjektet var vedtatt. Det var først når tallene var grundig bearbeidet i et departement under ledelse av en viss Strandabu, at man klarte å få det til å se ut som prosjektet kunne lønne seg!

Den som lever, får se!

I det siste har det vært meldt at mange bompengeprosjekter har hatt dårligere inntekter enn forutsatt. Hvem er det egentlig som tror at Ryfast blir noe unntak, og hva er det basert på?

Det er for sent å gjøre noe med Ryfast – den er jo praktisk talt ferdig. Men man kan ennå stanse det vanvittige Rogfast-prosjektet!

Rogfast er og blir et vanvittig prosjekt - alle vet at fjellkvaliteten er nærmere grus enn fast fjell!

Slik jeg ser det, er det rørbro fra Mortevika og rett over til Arsvågen - 8 km - som er løsningen, snarere enn 24 km med snurre-bart tunneler i dårlig fjell! Dagens teknologi er ikke utviklet så langt at rørbroen kan bygges, men hvor lang tid det vil ta før teknologien er på plass?

Hvis du for 5 år siden hadde spurt fagfolk hvor lang tid det ville ta før man kunne produsere olje fra over 1000 meters  havdyp, ville mange svart: Aldri! I dag produserer man olje fra Aasta Hansteen-feltet på 1270 meters havdyp. Jeg gjetter på at teknologien for en rørbro mellom Morteviga og Arsvågen er på plass innen 5 år (lenge før det vanvittige Rogfast-prosjektet som nå settes i gang er ferdig). Hva mener virkelige fagfolk?

Konsekvensene av at man venter til teknologien er på plass, er vel ikke så veldig alarmerende - man har jo ferger som er relativt komfortable, og som gir et avbrudd i kjøringen som vel er bra for trafikk-sikkerheten?

I alle fall må det være bedre å fortsette med dagens gode bilferge-system, med relativt godt utbygde veier på begge sider av Morteviga/Arsvågen, enn å pushe på en løsning med gammeldagse tunneler i fjell med grus-kvalitet! Det har ikke samfunnet råd til! Å kaste vrak på den utbedring av vegsystemet som har skjedd på begge sider av Arsvågen og Morteviga, fremstår heller ikke som veldig fornuftig.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.