NASJONAL TRANSPORTPLAN

Ringeriksbanen skal bygges – vi sikter mot Nye Veier

Ideen om Ringeriksbanen er over 150 år gammel, og den har med ujevne mellomrom blitt planlagt og lagt i skuffen igjen. Da vi kom i regjering i 2013, hadde prosjektet ligget nærmest i dvale i flere år, og vi satte fart i prosjektet. Nå er det alvor, og banen skal bygges.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide
Samferdselsminister Knut Arild Hareide Foto: Samferdselsdepartemnetet
Av samferdselsminister Knut Arild Hareide
8. mars 2021 - 08:39

Før påske skal regjeringen legge frem ny Nasjonal transportplan. Vi kan røpe at fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 Høgkastet-Hønefoss er prioritert i ny NTP med anleggsstart i første halvdel av planperioden. Ikke nok med det: Vi tar sikte på at Nye veier skal bygge både bane og vei.

Tidligere planleggingsrunder har endt med at prosjektet har blitt lagt i en skuff, men nå er vi nærmere første spadestikk enn noen gang. Denne regjeringen har lansert Ringeriksbanen som den fjerde InterCity-strekningen og prioritert planlegging av banen frem mot byggestart. Det er så langt påløpt om lag 1,8 milliarder kroner til planlegging av fellesprosjektet. Prosessen har kommet såpass langt at det er mulig å legge frem et forslag til investeringsbeslutning for Stortinget i løpet av året.

– Uten mer penger klarer vi ikke å ta igjen forfallet hverken for vei eller jernbane, sier Liv Kari Skudal Hansteen, administrerende direktør i Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF).
Les også

Slår alarm: – Kan få alvorlige konsekvenser

Positive ringvirkninger av ny jernbane

Ringeriksbanen er planlagt som en ny, dobbeltsporet jernbane mellom Sandvika og Hønefoss, og med ny stasjon på Sundvollen. Banen kan redusere reisetiden mellom Oslo og Hønefoss og videre til og fra Bergen med om lag én time. Det er mye.

Å bygge Ringeriksbanen vil gi flere positive effekter. For det første kommer InterCity-togene til og fra Hønefoss til å binde bo- og arbeidsmarkedene mellom hovedstadsområdet og Ringerike bedre sammen. Den nye banen vil også styrke konkurransekraften til næringslivet vestover, blant annet turistnæringen i Hallingdal. Redusert reisetid og flere avganger vil også gjøre det mer attraktivt å ta fjerntogene mellom landets to største byer.

E18 vestover gjennom Sandvika i Bærum ble skrotet av dagens regjering i den kommende transportplanen.
Les også

E18 Vestkorridoren: Vil ha omstridt milliardvei tilbake i transportplanen

Felles vei- og jernbaneprosjekt

Det er ikke bare ny jernbane mellom Oslo-området og Ringerike som er etterlengtet. Hønefoss er knutepunkt for viktige veier mellom øst og vest. E16 mellom Sandvika og Hønefoss er ikke god nok, men forbedringer er allerede i gang. Mellom Sandvika og Bjørum er firefelts motorvei ferdig. Prosjektet Bjørum-Skaret er i ferd med å starte opp.  

For å utnytte samspillet mellom jernbane og vei, planlegges deler av Ringeriksbanen og E16 på strekningen Høgkastet-Hønefoss som et felles prosjekt av Bane NOR og Statens vegvesen. Felles planlegging gir gode og praktiske løsninger, særlig der prosjektene medfører inngrep i miljø og natur. Hele veistrekningen planlegges utbygd til firefeltsvei med fartsgrense 110 km/t. Dette vil gi bedre framkommelighet og trafikksikkerhet enn i dag.

Les også

Skroter E18-utbygging til Asker: – Ubegripelig

Nye Veier for fellesprosjektet?

Selskapet Nye Veier har etter etableringen i 2015 kunnet vise til gode resultater. De har bygget effektivt, raskt og billig. I prosjektene de har bygd ut, har de klart å redusere kostnadene med 19 prosent.

Vi tar sikte på å overføre fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 videre mot Hønefoss til Nye Veier, og vi regner med en endelig avklaring i løpet av våren. Nye Veier mener det er et betydelig potensial for å gjennomføre prosjektet med lavere kostnader og bedre lønnsomhet enn det som tidligere er lagt til grunn. Dersom de får prosjektet, må de samarbeide godt med Statens vegvesen. Det har de allerede gjort i de prosjektene de har overtatt fra dem. Det er naturlig at Nye Veier får noe tid på å ta over og forbedre prosjektet.

Den lange ventetiden for alle langs Bergensbanen går altså uansett mot slutten, for både Ringeriksbanen og E16 skal bygges.

Bybanen i Bergen har i dag to linjer. Neste linje skal etter planen gå til Åsane. Nå er det helt i det blå når det kan skje.
Les også

Utredning om tunnel sendte Bybanen ut av transportplanen

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.