Plastrør med skumma midtsjikt: Verken framtidsretta eller innovativt!

Rørkonseptet tilfredsstiller ikke norske krav til kvalitet og er en usikker investering.

Kjell J. Larsen har siden han gikk av som administrerende direktør i Pipelife Norge ved årsskiftet hatt fullt fokus på å ta rørleverandøren inn i framtida, der bærekraft og miljø står øverst på dagsorden.
Kjell J. Larsen har siden han gikk av som administrerende direktør i Pipelife Norge ved årsskiftet hatt fullt fokus på å ta rørleverandøren inn i framtida, der bærekraft og miljø står øverst på dagsorden. Foto: Pipelife
Av bærekraftsdirektør Kjell J. Larsen i Pipelife AS
3. juni 2020 - 15:50

Plastrør med skumma midtsjikt i rørveggen har fått oppmerksomhet i fagpressen den siste tiden. Rørtypen har flere betegnelser, men rør med skumma midtsjikt er det mest presise. Dette er rør av PVC eller PP som er bygd opp av homogene yttersjikt og innersjikt samt et midtsjikt med skumma materiale. Skummet lages ved tilsetting av drivgass som danner mange små hulrom i materialet.

Ikke innovasjon

Flere omtaler rør med skumma midtsjikt som et innovativt og nytt produkt. Rør med skumma midtsjikt representerer ingen innovasjon. Rørsystemet ble utviklet tidlig på 80- tallet. På det tidspunktet vurderte vi i M. Botten fire konsepter av lettvektsrør. Rør med skumma midtsjikt var det første vi la bort. Deretter gikk det noen år før vi lanserte vårt eget alternativ.

Pragma, som er et dobbelvegga rør med et glatt innersjikt og et korrugert yttersjikt av polypropylen (PP). Konseptet gir et rør med samme styrke som et rør med glatt, homogen rørvegg, men med mindre materialforbruk. Rørtypen har oppnådd en betydelig markedsandel i hele Norden.

Det har nå gått 40 år siden vi valgte bort rør med skumma midtsjikt. Når enkeltaktører nå vil innføre dette produktet i det norske markedet og blander det med ordet innovasjon, så blir det helt feil.

Den største utfodringen med plastrør med skumma midtsjikt er at det ikke finnes testmetoder for å bedømme kvaliteten til det skumma midtsjiktet – og dermed rørets levetid. Det betyr også at man i praksis kan bruke svært dårlige materialer uten at det lar seg verifisere uten krevende undersøkelser.

Det åpner for at useriøse aktører kan tilby plastrør med dårlig kvalitet og redusert levetid i markedet, Rør med skumma midtsjikt krever en ekstra kontroll hvis man skal gardere seg mot juks. Det er også noe brukerne har fremmet.


Høyere levetidskostnad

Et av argumentene som brukes for rørtypen er at den koster mindre enn sammenlignbare rør med homogen rørvegg. Det er et regnestykke Bård Moen mener er feil.

Hvis vi forutsetter at det er så mye som 15 % å spare på rørprisen, og dette røret utgjør 5 prosent av den totale grøftekostnaden, så blir grøfta totalt sett bare 0,75 prosent rimeligere. Mangel på dokumentasjon av kvalitet forteller oss i tillegg at levetiden kan bli kortere. Det gjør at den totale levetidskostnaden faktisk blir høyere.

Norske brukerorganisasjoner som representerer kommunalteknikk og strømleverandører, samt vegmyndighetene, har gitt råd om ikke å bruke rør med skumma midtsjikt.

Artikkelen fortsetter etter annonsen
annonsørinnhold
GK
Ambisiøs renovering midt i Trondheim

Å velge et rørsystem med udokumenterbar og usikker kvalitet er direkte motstridende i forhold til utfordringene vi står overfor når det gjelder klimaendringer. Vi opplever allerede økende nedbørsmengder og mer styrtregn der eksisterende infrastruktur utfordres. Fra faglig hold er det sagt at framtidas infrastruktur må bygges enda mer robust enn i dag. Flere har tatt til orde for en levetid på rør på mellom 150 og 200 år. Da må både produkter, utførelse og drift bygge opp under det.
Derfor mener jeg at det både er feil og uansvarlig å møte disse utfordringene med et produkt der det hersker tvil om både kvaliteten og kostnadene.


Ikke bærekraftig

Plastrørindustrien i Europa har forpliktet seg til å bidra til en sunn sirkulærøkonomi. Å sikre en bærekraftig framtid er et ansvar som hviler på oss alle. Pipelife tar dette ansvaret svært alvorlig, men vi hverken vil, eller kan, gå på akkord med kvalitet når levetiden for rørledningene skal være mer enn 100 år. Utfordringene må møtes med robuste sertifiseringsordninger og god kompetanse rundt
problemstillingen.

Fra vårt ståsted er ikke plastrør med skumma midtsjikt et bærekraftig system å ta frem. Siden det ikke tilfredsstiller de krav som stilles, er det heller ikke økonomisk fornuftig. Et nytt rørsystem vil også medføre dobbelt lagerhold og krav til nytt utstyr. I vår egen portefølje har vi allerede tre rørsystemer.

Bare der kan man stille spørsmålstegn ved om er det er bærekraftig. Da er det i hvert fall ikke bærekraftig å tilføre enda et rørsystem, sier Larsen, som tilbakeviser at ønsket om flere alternativer av avløpsrør er rett vei å gå når alternativet er rør med skumma midtsjikt.


Resirkulering og nye materialer er fremtiden

Vi fremmer oss selv som en framoverlent og innovativ bedrift. Vi har utviklet mange nye systemer og er fortsatt opptatt av det. Det gjelder både smarte og grønne systemer der resirkulering og miljø står høyt på dagsorden.

I framtida vil våre rør bestå av råvarer som ikke er fossile. Klimaaspektet vil endre seg fort og stille stadig større krav til materialbruk. På denne veien må vi ha økende fokus på resirkulering der vi jobber sammen med råvareindustrien, slik at vi har full kontroll på kvaliteten på sluttproduktet. Flere aktører innenfor både råvareindustri og plastrørindustri jobber allerede med å se på hvordan vi kan løse denne oppgaven.


Et bevisst valg

Pipelife-konsernet har fabrikker i 26 land. Flere av disse produserer rør med skumma midtsjikt. Som en del av et stort konsern kunne vi tilbydd denne rørtypen i mange år, men vi har tatt et bevisst valg om at produktet ikke tilfredsstiller norske krav til kvalitet.

Å gå på akkord med dette vil kunne medføre svekket tillit, både til oss og til de andre plastrørprodusentene.

Samtidig er det riktig å si at plastrør med skumma midtsjikt kan passe i land på kontinentet som ikke har like krevende klimatiske og geotekniske forhold som her i Norge.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.