Lading skal ikke være et hinder for å velge grønt

Transportsektoren står for en tredel av norske klimagassutslipp. For å nå klimamålene våre må disse utslippene reduseres kraftig. Det betyr at mye av biltransporten må over på strøm, både for personer og varer.

52302825471_395dbbc398_o
52302825471_395dbbc398_o
Av samferdselsminister Jon-Ivar Nygård
14. des. 2022 - 12:51

Men for at enda flere skal velge å kjøpe elbil, både person- og lastebil, må det også være enkelt å velge grønt. Derfor må ladetilbudet langs veiene være godt utbygd og enkelt å bruke. Dessverre er ikke dette helt på plass i dag.

 Salget av elbiler har hatt en kraftig vekst de siste årene. Nå er nesten 80 prosent av nybilsalget elektrisk, og den nasjonale andelen av personbiler som kjører på strøm er på nesten 20 prosent. 

 Jeg er glad for at det bygges ut flere ladestasjoner for personbiler i takt med elbilsalget, men det er stadig utfordringer knyttet til brukervennligheten. 

Mer brukervennlig lading – krav om kortbetaling og prisopplysning

Mange bilister opplever ladingen av bilen som vanskelig. Det er i dag flere aktører som tilbyr lading med app eller med en egen brikke som kun fungerer på deres egne stasjoner. Det har medført at ladetilbudet fremstår uoversiktlig og unødvendig komplisert. Flere steder mangler en oversikt over prisen på ladingen. Dette vil regjeringen gjøre noe med. Derfor har vi nå lansert en nasjonal ladestrategi hvor vi har som mål å løse disse problemene – og flere.

 I denne strategien lanserer regjeringen en rekke tiltak for å forbedre forbrukervennligheten. Blant annet vil vi stille krav om kortbetaling eller kontaktløs betaling ved alle nye ladepunkter fra 2023, og krav om lett tilgjengelig prisopplysning for lading.

 Dessuten bør det være mulig for alle å kjøre elbil, også for mennesker med funksjonsnedsettelser. Regjeringen vil derfor medvirke til at det etableres en norsk standard for universell utforming av ladeinfrastruktur.

Utbygging av hurtiglading for tyngre kjøretøy

For tyngre biler er utbyggingen av offentlig tilgjengelige ladestasjoner ennå ikke kommet i gang. 

 For mens markedet for hurtiglading av lette biler er modent og den videre utbyggingen skjer på kommersielt grunnlag, har markedet for tungbillading kommet vesentlig kortere. 

 Gjeldende mål er at 50 prosent av lastebilene skal være nullutslippskjøretøyer i 2030. Regjeringen vil nå be Statens vegvesen, i samarbeid med Nye Veier og Enova, om å få på plass en plan for ladestasjoner for tunge kjøretøyer langs riksveinettet som viser hvor og når det er behov for etablering. Samtidig stiller vi med virkemidler for å støtte utbyggingen av den første infrastrukturen, både langs vegnettet og for næringslivet. For å få til treffsikre tiltak vil det være viktig å lytte til transportnæringens behov.

Nå tar regjeringen grep

I 2021 sto tunge kjøretøy for utslipp av 2,9 millioner tonn CO2. Det tilsvarer en tredjedel av alle utslipp fra veitrafikken. Hvis 50 prosent av tungbilene som kjører på norske veier hadde vært elektriske i 2021, hadde utslippene vært nesten halvannen millioner tonn mindre. 

Næringslivet har mange steder allerede gått foran og fortjener honnør for det. Med ladestrategien tar regjeringen grep om hvordan vi skal utvikle ladetilbudet framover, for å sikre at overgangen til nullutslipp skal bli så enkel som mulig.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.