La pengene bli i Statens vegvesen

Opplysningsrådet for Veitrafikken ønsker at regjeringen skal utrede om Statens vegvesens utbyggingsdivisjon bør få samme økonomiske rammebetingelser som Nye Veier.

Rikard G. Knutsen, politisk rådgiver i Opplysningsrådet for veitrafikken.
Rikard G. Knutsen, politisk rådgiver i Opplysningsrådet for veitrafikken. Foto: OFV
Jarle SkoglundJarle SkoglundJournalist
10. mai 2021 - 15:43

Årsrapporten til Statens vegvesen for 2020 viser et mindreforbruk på 1,7 milliarder, i hovedsak knyttet til riksveiinvesteringer. Mindreforbruket skyldes blant annet Covid-19 pandemien, men beviser godt hvorfor porteføljestyring og nye rammebetingelser nå er på høy tid for etaten.

Vegdirektøren har bevist at hun styrer etaten på en solid måte, og viser evne til å redusere kostnader i veiprosjekter. Økt nytte og lavere kostnad må resultere i at midlene forblir i etaten, og kan brukes til å raskere igangsette andre prosjekter.

I Nasjonal transportplan for 2022-33 foreslår regjeringen å bruke porteføljestyring i større grad. Dette etter gode erfaringer fra Nye Veier AS. Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV) er en klar støttespiller for dette. Det er riktignok ikke slik at porteføljestyring i seg selv tar ned kostnadene rundt infrastrukturprosjekter, det er kun i kombinasjon med insentiver om at reduserte kostnader kan benyttes til å igangsette nye prosjekt i porteføljen. Bymiljøavtalene er også styrt etter porteføljeprinsippet, der gjenstår det fortsatt å se klare resultater med økt samfunnsnytte og lavere prosjektkostnader.

OFV har for Stortinget bedt om at de må skape flertall for porteføljestyringsprinsippet også utover Nye Veier AS. Vi har også bedt dem be regjeringen utrede om Statens vegvesens utbyggingsdivisjon bør få samme økonomiske rammebetingelser som Nye Veier AS. Forutsigbarheten for finansiering, kombinert med at sparte kostnader kan brukes på andre prosjekt i porteføljen vil være avgjørende. Det vil være svært uheldig dersom et overskudd i etaten vil bli brukt som salderingspost til andre politikkområder under fremtidige budsjettforhandlinger.

Videre er også OFV oppmerksom på dilemmaet rundt porteføljestyring, der man kan vurdere om politikerne miste innflytelse på prioriteringer og beslutninger. Dette bør regjeringen se nærmere på, men det er all grunn til å ha tillit til etatene slik vi kjenner dem i dag. Regjeringens tildelingsbrev og styringsdokumenter bør kunne sikre korrekt styring av midlene. Dette i kombinasjon med økt samarbeid mellom etatene og entreprenørbransjen.

Etter en pandemi som Covid-19 bør ett av samfunnets fremste prioriteringer være å legge til rette for næringslivet, vei og infrastruktur vil være et av de sikreste bidragene.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.