MENGDEMÅLING

Mengdemåling i åpne kanaler

Automatiserings ”Flowskole” del 6 dekker måling av gjennomstrømning som ikke går i rør, for eksempel åpne kanaler og renner.

Parshall er en av målekanale for mengdemåling i åpne kanaler.
Parshall er en av målekanale for mengdemåling i åpne kanaler.

Målenøyaktighet

Målenøyaktighet for mengdemåling i åpne kanaler påvirkes av flere faktorer:

 • Følger utførelsen av målekanalen aktuell ISO-norm?
 • Riktig valg av målekanal/overfall/overløp.
 • Installasjon av målekanal.
 • Riktig plassering av nivåmåler.
 • Innstilling av maks opphøyning / nivå.
 • Skum på overflaten, og eventuelle sedimenteringer på bunnen av kanalen.
 • Kontroll og kalibrering

Automatiserings "Flowskole"

Automatiserings ”Flowskole” er basert på Krohne Instrumentations kurs med samme navn. Flowskolen er leverandøruavhengig.

Den er hovedsakelig utviklet av selskapets Johnny Østvang, en ildsjel innen måleteknikk.

Han har lang erfaring fra prosessindustrien, og har siden 1997 vært servicesjef hos selskapet.

Artikkelen dekker spesialdesignede kanaler og nivåmåling over denne. Neste artikkel i ”Flowskolen” (del 7) setter en alternativ målemetode, areal/hastighetsmåling (Area/Velocity), under lupen.

 

En formel benyttes for å beregne gjennomstrømningen i spesialkanalsene. Dette gjøres gjerne automatisk i en tilhørende elektronikkenhet.

 

Kanaltype

 

Kanalene framstilles i glassfiber, PVC, rustfritt stål eller betong. De mest vanlige typene er:

 • Parshall- og Venturi kanaler. Disse er ISO-normerte. Parshall har størst utbredelse. For begge typer, er det viktig å ha en god og laminær strømning gjennom kanalene. Oppbygging eller elementer som sperrer i bakkant, gir feil måling. Eventuelle store forstyrrelser i overflaten kan løses med en bølgedemper i forkant av rennen. Det må være rettstrekk på 10 ganger bredden før, og 5 ganger etter, Parshallkanalen.
 • Palmer & Bowlus kanal. Dens sirkulære tilkopling gjør den enkel å kople til eksisterende rørledninger. Utformet for å måle 20 – 100 prosent av total mengde. Måler mengder i delvis fylte rør.
 • V-overløp og rektangulært overfall. Et V-overløp er mindre påvirkelig av utformingen enn et rektangulært overfall. Kanalen i forkant av V-overløpet skal være utformet slik at væsken renner rolig over overløpet. Bølger gir også her feilmålinger. Overløpene skal ha rett og fin overflate, godstykkelsen bør være 1-2 mm.

 

Målekanalene fås i standardstørrelser fra 35 m3/h til 2000 m3/h.

 

Nivåmålingen

 

Installasjon, av sensoren for nivåmålingen, avhenger av type målekanal. Detaljer for både høyde over væsken og posisjon er essensielt, og finnes i leverandørenes beskrivelse av de ulike kanaltypene.

 

Nivåmålingen kan være det svakeste punktet, og det er flere hensyn å følge for valg av riktig sensor. Ultralyd nivåmåling kan benyttes for fine overflater uten skum. Men det er viktig å følge leverandørens instruksjoner, blant annet på grunn av en dødsone. Ved skum etc. på overflaten kan det være aktuelt å bruke en løsning med nedsenket trykktransmitter eller et boblerør tilkoplet en trykktransmitter, for måling av nivået.

 

Felles for nivåmåleren er riktig montasjeavstand før målerennen. Tommelfingerregelen er 3 – 4 ganger maksimal høyde før målerennen/overløpet.

 

Det er også viktig å velge en nivåmåler med god oppløsning i måleområdet. En usikkerhet her vil naturlig nok forplante seg til mengdemålerkalkulasjonen.

 

Gjennomstrømningen

 

En elektronikkenhet beregner mengden etter basisformelen:

Q (flow) = nivå x konstant, som defineres av type målekanel, og følger normalt ISO-normen 1438.

 

ISO-normen bestemmer hvordan overfallskanten eller målekanalen skal utføres, og angir beregningen av mengden.

 

Kontroller nivåmåleren

 

Kontroll og kalibrering av nivåmåler for mengdemåler i åpne kanaler gjøres på følgende måte:

 1. Kontroll av nullnivået (for å sjekke eventuell sedimentering i kanal).
 2. Kontroll av maksimalnivået.
 3. Kontroll av faktisk nivå. Enkelt å utføre med en nivåpeiling.
 4. Innlegging av måledata ovenfor.
 5. Kontroll av sensorstilling.

 

Les også

 

Areal/hastighetsmåling.

Mediets egenskaper og strøming.

Riktig måler på rett plass.

De ti mengdemålingsbud.

Mesterlig mengdemåling.