MENGDEMÅLING

Mengdemåling i åpne kanaler

Automatiserings ”Flowskole” del 6 dekker måling av gjennomstrømning som ikke går i rør, for eksempel åpne kanaler og renner.

Parshall er en av målekanale for mengdemåling i åpne kanaler.
Parshall er en av målekanale for mengdemåling i åpne kanaler.
23. mars 2013 - 09:57
Vis mer

Artikkelen dekker spesialdesignede kanaler og nivåmåling over denne. Neste artikkel i ”Flowskolen” (del 7) setter en alternativ målemetode, areal/hastighetsmåling (Area/Velocity), under lupen.

 

En formel benyttes for å beregne gjennomstrømningen i spesialkanalsene. Dette gjøres gjerne automatisk i en tilhørende elektronikkenhet.

 

Kanaltype

 

Kanalene framstilles i glassfiber, PVC, rustfritt stål eller betong. De mest vanlige typene er:

  • Parshall- og Venturi kanaler. Disse er ISO-normerte. Parshall har størst utbredelse. For begge typer, er det viktig å ha en god og laminær strømning gjennom kanalene. Oppbygging eller elementer som sperrer i bakkant, gir feil måling. Eventuelle store forstyrrelser i overflaten kan løses med en bølgedemper i forkant av rennen. Det må være rettstrekk på 10 ganger bredden før, og 5 ganger etter, Parshallkanalen.
  • Palmer & Bowlus kanal. Dens sirkulære tilkopling gjør den enkel å kople til eksisterende rørledninger. Utformet for å måle 20 – 100 prosent av total mengde. Måler mengder i delvis fylte rør.
  • V-overløp og rektangulært overfall. Et V-overløp er mindre påvirkelig av utformingen enn et rektangulært overfall. Kanalen i forkant av V-overløpet skal være utformet slik at væsken renner rolig over overløpet. Bølger gir også her feilmålinger. Overløpene skal ha rett og fin overflate, godstykkelsen bør være 1-2 mm.

 

Målekanalene fås i standardstørrelser fra 35 m3/h til 2000 m3/h.

 

Nivåmålingen

 

Installasjon, av sensoren for nivåmålingen, avhenger av type målekanal. Detaljer for både høyde over væsken og posisjon er essensielt, og finnes i leverandørenes beskrivelse av de ulike kanaltypene.

 

Nivåmålingen kan være det svakeste punktet, og det er flere hensyn å følge for valg av riktig sensor. Ultralyd nivåmåling kan benyttes for fine overflater uten skum. Men det er viktig å følge leverandørens instruksjoner, blant annet på grunn av en dødsone. Ved skum etc. på overflaten kan det være aktuelt å bruke en løsning med nedsenket trykktransmitter eller et boblerør tilkoplet en trykktransmitter, for måling av nivået.

 

Felles for nivåmåleren er riktig montasjeavstand før målerennen. Tommelfingerregelen er 3 – 4 ganger maksimal høyde før målerennen/overløpet.

 

Det er også viktig å velge en nivåmåler med god oppløsning i måleområdet. En usikkerhet her vil naturlig nok forplante seg til mengdemålerkalkulasjonen.

 

Gjennomstrømningen

 

En elektronikkenhet beregner mengden etter basisformelen:

Q (flow) = nivå x konstant, som defineres av type målekanel, og følger normalt ISO-normen 1438.

 

ISO-normen bestemmer hvordan overfallskanten eller målekanalen skal utføres, og angir beregningen av mengden.

 

Kontroller nivåmåleren

 

Kontroll og kalibrering av nivåmåler for mengdemåler i åpne kanaler gjøres på følgende måte:

  1. Kontroll av nullnivået (for å sjekke eventuell sedimentering i kanal).
  2. Kontroll av maksimalnivået.
  3. Kontroll av faktisk nivå. Enkelt å utføre med en nivåpeiling.
  4. Innlegging av måledata ovenfor.
  5. Kontroll av sensorstilling.

 

Les også

 

Areal/hastighetsmåling.

Mediets egenskaper og strøming.

Riktig måler på rett plass.

De ti mengdemålingsbud.

Mesterlig mengdemåling.

 

 

 

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.