Magnetisk mengdemåling

Automatiserings ”Flowskole” del 4 dekker elektromagnetisk mengdemåling.

Magnetisk mengdemåling

Valg av måler

 1. Bestem materialkvaliteten.
 2. Foreta en dimensjonering av målerøret.
 3. Definer hvordan innkoblingen i prosessrøret skal være.
 4. Valg av forsterker.

Automatiserings "Flowskole"

Automatiserings ”Flowskole” er basert på Krohne Instrumentations kurs med samme navn. Flowskolen er leverandøruavhengig.

Den er hovedsakelig utviklet av selskapets Johnny Østvang, en ildsjel innen måleteknikk.

Han har lang erfaring fra prosessindustrien, og har siden 1997 vært servicesjef hos selskapet.

Teknologien kan benyttes for alle elektrisk ”ledende” væsker, og er spesielt populær for måling av vann og vannholdige væsker/blandinger.

 

En elektromagnetisk mengdemåler består av et målerør som er kledd med et isolerende materiale. På hver side av målerøret ligger to spoler. Ved å sende en strøm igjennom disse spolene, skapes et magnetfelt (B). Den induserte spenningen (U) detekteres av to elektroder når en væske med ledningsevne passerer igjennom måleren.

 

Faradays lov benyttes for å bestemme gjennomstrømningen:

 • U = K x B x V x D, hvor:
 • U: Indusert spenning.
 • K: Instrumentkonstant.
 • B: Magnetisk feltstyrke.
 • V: Mediets hastighet.
 • D: Rørets diameter.

 

Nøyaktighet

 

Følgende faktorer påvirker nøyaktigheten:

 • Installasjon.
 • Dimensjonering (i forhold til gjennomstrømningshastighet).
 • Eventuelle belegg i røret.

 

Som for flere andre typer mengdemålere, går nøyaktigheten kraftig ned når gjennomstrømningen nærmer seg null. Leverandørene viser normalt nøyaktigheten som en funksjon av mengden i en graf.

 

Installasjon

 

Elektromagnetiske gjennomstrømningsmålere har følgende typiske krav til rettstrekk (i forhold til målerens diameter, DN):

 • 5 x DN før måleren
 • 2 x DN etter måleren

 

Kravene gjelder for 90 graders bend eller opp- eller nedkoning (men nedkoning på under 8 grader kan vanligvis regnes som rettstrekk). Dersom det er en pumpe eller reguleringsventil oppstrøms for måleren, må avstanden økes betraktelig, til typisk 10 - 15 x DN.

 

Under drift

 

Belegg vil påvirke målingen. Dette fører til reduksjon av diameter/areal i røret, som gir økt hastighet og selvsagt feil måling. I tillegg kommer effekten av varierende elektrisk ledningsevne på belegget. Men dersom ledningsevnen på belegget er likt som for det målte mediet, har ikke dette ytterligere innvirkning på nøyaktigheten.

 

Målere kan kontrolleres på flere måter under drift:

 • Visuell kontroll av jording, elektriske koplinger, sjekk av fuktighet i koplingsboks og generell tilstand.
 • Funksjonskontroll og kalibrering av forsterker med simulator.

 

Fullstendig verifikasjon av måleren kan kun gjøres i en akkreditert gjennomstrømningsrigg.

 

Elektromagnetiske mengdemålere har ingen mekaniske deler. De utsettes i liten grad av slitasje, under forutsetning riktig valg av materialer. Målerne er vanligvis meget stabile over lang tid. Generelt er det svært få problemer forårsaket av belegg i målerøret. Allikevel kan det være smart med regelmessig tilstandskontroll under drift.