SAMFUNNPOLITIKK

Mener trafikkulykkene kan halveres

Bilde: STEIN BEKKEVOLD

Dette kan man gjøre ved å bruke seks milliarder kroner i året på trafikksikkerhet.

Løsningen skal være å prioritere sentrale strøk og gi mindre til prosjekter i områder med lite trafikk.

Annen prioritering

– Statens vegvesen har penger. Deres totale budsjett er mye større enn det som kreves for å gjennomføre disse trafikksikkerhetstiltakene. Men det kan nok være nødvendig å omprioritere innenfor budsjettet for å bruke pengene litt annerledes enn man gjør i dag, sier forskningsleder Rune Elvik ved Transportøkonomisk institutt til NRK P1.

Elvik mener det er trafikksikkerhetstiltak på de store veiene som må prioriteres.

Fysiske tiltak

– Mer av veibudsjettet bør brukes på veibelysning, veirekkverk, midtrekkverk i veier, utbedring av kurver og lignende. Relativt mindre bør brukes til store kostbare utbygginger i områder med lite trafikk, sier Elvik.

Veidirektør Terje Moe Gustavsen sier at de har et mål om å redusere antallet trafikkulykker med en tredel innen 2019.

– I våre forslag til nasjonal transportplan foreslår vi en ytterligere styrking av dette for neste planperiode, som er fram mot 2019. Jeg er også sikker på at dette vi bli høyt prioritert i den politiske behandlingen. Målet fram mot 2019 er å redusere antall hardt skadde og drepte i trafikken med en tredel, uttaler Gustavsen. (©NTB)