KLIMA

Mener Stortinget føres bak lyset

LURES: Marius Dalen i Bellona mener en høring om U-864-saken er eneste mulighet for å unngå at Stortinget tar beslutning på sviktende grunnlag.
LURES: Marius Dalen i Bellona mener en høring om U-864-saken er eneste mulighet for å unngå at Stortinget tar beslutning på sviktende grunnlag.

U-864:

  • Tysk ubåt senket 9. februar 1945.
  • U-864 var på vei fra Tyskland via Norge til Japan med personell med teknisk spesialkompetanse og krigsmateriell, blant annet var det omkring 67 tonn metallisk (flytende) kvikksølv om bord, lagret på stålflasker.
  • Vraket ble funnet i mars 2003 på ca. 150 meters dyp, ca. 2 km vest for Fedje i Hordaland.
  • Vraket er delt i to, og for- og akterpartiet synes å være relativt intakte. Vraket ligger ustabilt til på havbunnen.
  • Regjeringen bestemte i januar 2009 å heve vraket for å minske faren for lekkasje og forurensing fra lasten på 67 tonn kvikksølv.
  • Kystverket har brukt egen ekspertise samt Det Norske Veritas i vurderingen av hva som skal gjøres med kvikksølvfaren. Begge instanser samt SFT har konkludert med at det beste er å la ubåten og lasten ligge urørt og kapsle alt inn og dekke over. Men folk og følelser spiller inn. Heving av vraket er derfor bestemt og utredet, men kritiseres i Dovre-rapporten.

Dovre-rapportens kritikk:

  • Kontrakten med Mammoet Salvage er for dårlig
  • Kostnadsoverslagene for lave
  • Statens prosjektmodell er ikke fulgt
  • Kystverkets prosjektorganisasjon er for dårlig

– Komplett uforståelig, sier Bellona-rådgiver Marius Dalen.

Kystverket er litt mer diplomatisk:

– Vi tar regjeringens beslutning til etterretning og avventer hva som skjer videre, sier beredskapsdirektør Johan Marius Ly til Teknisk Ukeblad.

Kystministeren:

Ramsalt kritikk

Før jul fikk Fiskeri- og kystdepartementet kvalitetssikringsrapporten, KS2, om u-båthevingen utenfor Fedje. Der fikk Kystverket og deres eksterne spesialister voldsom kritikk for store deler av arbeidet med å forberede heving.

Dovre Group og Transportøkonomisk institutt anbefalte i sin KS2-rapport å begynne prosessen på nytt. Det er departementet nå enig i.Svart på tiltale

I Kystverket skjønner de ikke helt hvorfor. Kystverket har tatt tak i de kritiske punktene, både kontraktstekniske, de økonomiske beregningene og organisatoriske.

– Vi har gitt departementet våre innspill på bakgrunn av kritikken i KS2, sier Ly til Teknisk Ukeblad.Ufullstendig informasjon

Bellona mener at departementet fører Stortinget bak lyset.

Johan Marius Ly, beredskapsdirektør Kystverket
Bellona mener at departementet fører Stortinget bak lyset. FORUNDRET: Beredskapsdirektør Johan Marius Ly i Kystverket var overrasket over at regjeringen vil tilbake til en KS1-prosess. Tore Stensvold

Etter at KS2-rapporten kom, har alle parter gått gjennom den og tatt tak i momentene, ett for ett. Mammoet Salvage og Kystverket er blant annet blitt enige om en ny kontrakt som tar hensyn til kritikken, kostnadsberegninger og miljøaspektet gjort på nytt av Det Norske Veritas og kontraktsutforming gjort på nytt av advokatfirmaet Vogt & Wiik. Kystverket er i gang med å ta de organisatoriske grep som skal til for å gjennomføre et slikt prosjekt.Feil grunnlag

– Dette får ikke Stortinget vite. Det står ingenting om dette i proposisjonen regjeringen la fram fredag. Dermed har ikke Stortinget nødvendig kunnskap for å ta riktig beslutning, sier Dalen.

Han håper derfor at det blir en høring i komiteen før saken skal behandles. Høyres stortingspolitiker Øyvind Halleraker har også varslet at han vil ha høring om saken. Det har Kystverket ingenting imot.En mot mange eksperter

Dalen mener Dovre Group bygger på tynt grunnlag i sin rapport. Teknisk Ukeblad avslørte før jul at Dovre Group i sin kritikk av Det Norske Veritas, advokatfirmaet Vogt & Wiik, samt Kystverkets egen ekspertise, stoler på vurderingen til et enkelpersonforetak, South West Consult AS.

– Å utsette en slik hastesak på bakgrunn av at én mann er uenig med 40 andre eksperter, er ingenting annet enn absurd, sier Dalen.Tilbake til start

Departementet vil nå ha en ny KS1 der ulike konsepter, fra tildekking til heving og kombinasjon tildekking og heving skal utredes enda en gang.

– Da er vi satt mellom to og fem år tilbake, sier Dalen. Ikke kan han skjønne hvorfor det må helt nye utredninger til. Det ligger veldig mange rapporter til grunn for de valg som allerede er gjort.

Dalen mistenker regjeringen for å ville gå tilbake på sin hevingsbeslutning fra januar 2009.

– Tildekking er rimeligere. Vi har inntrykk av at man ønsker å spare penger, sier Dalen.

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.