Mener rømming fra havmerd avdekket stort problem: – En liten prosentvis feilmargin vil utgjøre et stort antall fisk

– Unøyaktighet om antall fisk er et stort problem i norsk fiskeoppdrett, sier Ruth Lillian Kjæmpenes i Fiskeridirektoratet.

Mener rømming fra havmerd avdekket stort problem: – En liten prosentvis feilmargin vil utgjøre et stort antall fisk
Havfarmen ble hevet etter at fisken ble slaktet ut. Her er direktoratet på inspeksjon. Foto: Fiskeridirektoratet

Vanligvis skulle man tro at det ble mindre fisk igjen i en merd etter at noen har rømt, men opptellingen etter rømmingen fra Ocean farm 1 tidligere i høst viste det motsatte, noe som tyder på at beregningene var feil.