SAMFUNNPOLITIKK

Mener ingeniørene fortjener høyere lønn

Anders J. Steensen
11. feb. 2008 - 07:00

Strata Marine & Offshore

 • Holdingselskap som kontrolleres av Øystein Stray Spetalen og Glen Rødland gjennom Allum Holding.
 • 37 prosent av aksjene eies av de ansatte i de forskjellige bedriftene.
 • Antall sysselsatte: 274
 • Omsetning 2007 469 millioner kroner
 • Driftsoverskudd 86 millioner kroner
 • Tas sikte på børsnotering årsskifte 2008/2009

Heleide bedrifter:

 • Standard Engineering, Sandefjord (tidligere Allum Marine)
 • Amek, Risør
 • Amek Technology, Lysaker
 • Liaaen, Ålesund
 • Brevik Engineering, Brevik

Begreper

FPSO: flytende produksjonsskip og lossing/lasting offshore

FPO: flytende lager med lossing /lasting offshore

Drilling = boring

Øystein Stray Spetalen

Født i Sandefjord 17. juli 1962

Utdannet sivilingeniør Petroleumsteknologi NTNU 1985

Gift med Charlotte

Bor: Oslo

Yrke: Investor

Styreformann i Ferncliff AS

Har betydelig eierandeler i :

 • Strata Marine & Offshore AS
 • Noble Denton Group Ltd.
 • Salmar ASA
 • Standard Drilling ASA
 • Bank 2 AS/Bank 2 Holding


Det er det høye aktivitetsnivået og mangelen på fagfolk som kommer til å presse prisene oppover.

– Offshorebransjen har stått stille i snart 15 år. Utdanningskapasiteten er ikke økt og det er generell mangel på folk med erfaring, sier investor og sivilingeniør i petroleumsteknologi, Øystein Stray Spetalen.

Færre konkurrenter

– Tidligere var markedet preget av få store aktører som kunne diktere timerater og priser for ingeniører og andre fagfolk. 10 bedrifter kunne slåss om samme jobben. Da ble prisene presset ned. I dag er bildet snudd. Konsolideringer i leverandørmarkedet og mange nye kunder medfører at det er mange jobber, men få tilbydere. Da vil prisene stige.

– Jeg kan rett og slett ikke forstå hvorfor en senioringeniør med fire til fem års teknisk utdanning skal betales med 700 kroner timen, når folk villig vekk betaler en ung advokatfullmektig 1500 til 2000 kroner timen. Utdanningstiden er likeverdig og verdien av arbeidet er minst like viktig, sier Spetalen.Skaper nytt offshorekonsern

Gjennom sitt investeringsselskap Ferncliff har Øystein Stray Spetalen investert tungt i oppkjøp av ingeniørtjenester samt i leverandørbedrifter for olje og offshorenæringen.

Selskapene er i dag samlet under en hatt i selskapet Strata Marine & Offshore AS som får hovedkontor i Oslo og Sandefjord, hvor et nybygg med plass til 300 ingeniører står innflytningsklart.

Alle operative enheter blir samlet under dette navnet i en konsernmodell, hvor selskapene eies 100 prosent av Strata Marine & Offshore. Går alt som planlagt, kommer konsernet til å børsnoteres om ett år.

Intern kompetanse

– Hvorfor har du gått så tungt inn i denne industrien?

– Vi bygget rigger på Samsung og trengte teknisk kompetanse til å følge opp design og byggearbeider. Opprinnelig hadde vi tenkt å leie inn denne kompetansen, men så snart at det var bedre å ha kompetansen internt. Derfor gikk vi til det skritt å kjøpe oss inn i Allum Marine i Sandefjord med 60 prosent. Vi gikk også inn i selskapet Noble Denton med 30 prosent, og da mulighetene for risørbedriften Amek bød seg, grep vi den. Senere har vi investert i Liaaen Technology i Ålesund, som er spesialister på undervannsutstyr.Bidrar til enn offshoreklynge

– Nylig anskaffet dere også Brevik Engineering. Vil dere slå dette sammen og flytte det hele til Sandefjord?

– Nei. Vi vil beholde og utvide kompetansen der den er. Avstandene mellom Sandefjord og Grenland er på under en time, og vi er mer interessert i å ansette nye dyktige medarbeidere. Jeg mener at det for ingeniører må være langt mer attraktivt å være ansatt i Vestfold – Grenland enn i osloområdet. Avstandene er korte, etter hvert er kommunikasjonene gode, og ikke minst er leveomkostningene langt lavere. Boutgiftene kan halveres i forhold til Oslo. Og det er flott natur.

– Etter at vi anskaffet Brevik Engineering sitter vi på en unik kompetanse på flytende produksjonsenheter og rigger. Sammen med de øvrige miljøene i Sandefjord, Rambøll Offshore og Grenland Group, har vi fått et en industriklynge rettet mot flytermarkedene. Dette medfører økt fleksibilitet, sier Stray Spetalen.Norsk sokkel uinteressant.

– Hvilke markeder sikter dere mot?

– Vi arbeider internasjonalt. Norsk sokkel er ikke hovedområdet vårt. Vi ser at flere og flere går inn i olje og gass. Sist ute nå er grekerne, som har bestilt fire flytende produksjonsskip. Men de har ingen erfaring med design, bygging og oppfølging av denne typen skip. Derfor må de ut å hente all mulig kompetanse. Da må de betale.

– Vi har ekspertise som dekker alle disse feltene. Det finnes få miljøer knyttet til flytende produksjon. Det er noe i Houston, litt i Frankrike og Aberdeen, men mest i området rundt Oslofjorden og Stavanger. Her er det bygget opp en solid kompetanse over flere år som er etterspurt internasjonalt.

– Denne kompetansen er langt mer verd enn de 700 kronene kundene har vært vant til å betale. Prisen kan mer enn dobles. Med alle de små selskapene som er i FPSO-markedet, kommer det til å skje en konsolidering. All denne aktiviteten gjør at prisene på kompetanse og erfaring kommer til å stige. Dessuten er prisen på å leie inn kompetansen, svært lav i forhold til det det koster å bygge. Dyktige ingeniører kan raskt spare inn 10 prosent på byggekostnadene.Krig i rigg

Det er kontrahert rundt 60 borerigger eller boreskip. Ingen eldre borerigger er meldt i avgang. Utfordringene er store fordi det ikke finnes tilstrekkelig med kompetanse til å drive denne store flåten av teknisk avanserte enheter i markedet. Langt mindre drive boring.

Dere eier rigger, kommer dere til å drive disse selv?

– Vi har ikke kapasitet eller organisasjon til å drive rigger. men har et nært samarbeid med tyske KCA Deutag på området. Hittil har vi bygget og solgt 14 rigger. Nå eier vi tre tenderrigger og to jack-ups som vi ønker å beholde, forteller Spetalen.

– Et problem for riggeiere i dag er mangelen på fagfolk. Lav aktivitet har medført lav utdanningskapasitet og rekruttering. Lønningen har vært lave eller har stagnert. En driller tjener mer eller mindre det samme i dag som han gjorde for 20 år siden. Dette vil endre seg. Det tar tid å bygge opp ny kompetansen. I mellomtiden, gjerne 10 år, vil selskapene konkurrere på harde livet om å få folk med tilstrekkelig kompetanse.Tror på fortsatt oppgang

– Hvordan vil markedene utvikle seg framover?

– Jo lengre et marked er dårlig, desto bedre blir det. All kapasitet forsvinner og det tar tid å bygge opp ny. Derfor tror jeg markedet kommer til å være meget bra svært lenge.

– Vi er inne i FPSO, boring og undervannsteknikk. Etterspørselen etter olje til havs kommer til å vedvare. Jeg har ingen tro på at oljeprisen synker vesentlig fra dagens nivå. De internasjonale markedene vil ta over som hovedfokus for leverandørene. Jeg tror at de store aktørene som StatoilHydro kommer til å miste kontrollen med prisene. Allerede i dag kan vi få priser som ligger mellom 1200 og 1500 kroner per time for våre seniorfolk. Gjennomsnittlig timepris for våre ansatte lå i tredje kvartal i 2007 på 952 kroner, mens den for annet halvår 2006 lå på 818 kroner og et før der igjen var nede på 688 kroner. Denne utvikingen vil fortsette.Bonus til de ansatte

– Hva er grunnlaget for at dere skal oppnå suksess?

– Kompetanse og erfaring og at de ansatte er med som aksjonærer. I tillegg har vi et unikt lønnssystem som sørger for at folk er motiverte. 15 prosent av bedriftens overskudd går til bonus for de ansatte. Dessuten er bedriftskulturen viktig. Det er alfa og omega for at bedrifter skal lykkes.

– Vi er et internasjonalt selskap som er avhengige av å ha gode kommunikasjoner på de stedene vi er. Det får vi etter hver i Vestfold og i Østfold. I altfor lang tid har regjeringen neglisjert disse fylkene og det har gått ut over næringslivet. Det er et paradoks at regjeringen i år bevilger en milliard kroner til å bygge ut jernbanen, som er viktig for næringslivet, mens den villig vekk bruker 15 milliarder på et regnskogsfond, som ingen vet hva er. Eller enda verre, bruker fem milliarder for å kjøpe seg aksjer i Aker Kværner hvor de er uten innflytelse på selskapet? Hva kunne ikke disse midlene ha medført for samferdselen og sikret arbeidsplassene?Skiller børs og industri

– Vi du bruke nedgangen på børsen til å investere i nye selskaper siden aksjekursene er lave?

– Når det gjelder andre deler av min virksomhet som omfatter kjøp og salg av aksjer på børs, som påvirker det ikke vår industrielle virksomhet. De områdene er helt adskilt.

– Det er to hovedpunkter vi sjekker når vi investerer i en ny bedrift for å drive den videre. Det er bedriftskulturen og om bedriften genererer frie kontanter. Øker kontantbeholdningen så gir det muligheter til å vokse videre. Derfor er vi ikke så interessert i det finansielle årsresultatet eller de til enhver tid svingene aksjekursene. Vi bruker vanligvis god tid, opp til seks sju måneder når vi skal kjøpe en bedrift. Spørsmålene vi stiller er: Hvordan drives bedriften, er det en god bedriftskultur, genererer den frie kontanter?

– Med en god fri kontantbeholdning kan vi enten ekspandere videre, eller vi kan ta ut utbytte. Et annet viktig element er at vi må alltid ha ledelsen i det selskapet vi kjøper med oss, nå vi går til det skritt å kjøpe opp selskapet.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.