MOBIL

Mener Gro har skapt strålefrykt

Gro Harlem Brundtland hevder å bli syk av mobilstråling. Det har skapt frykt i befolkningen, mener WHO-forsker.

Stråling

Elektromagnetisk stråling måles i SAR (Specific Absorbtion Rate), og forteller hvor mye av energien som tas opp i kroppsvev.

SAR-verdier oppgis i watt per kilogram, og alle verdier under 2 w/kg anses som trygt. Alle mobiltelefoner som selges ligger under denne verdien.

Et av problemene med SAR-verdien er at den ikke sier noe om faktisk stråling. SAR er en toppverdi, altså den høyeste målte strålingen. Verdien sier ikke noe om hvor mye telefonen i snitt stråler.

Det kan gi utslag i at telefoner med lav SAR-verdi i realiteten stråler mer enn telefoner med høy SAR-verdi.

LES MER OM SAR-VERDIER

Foto: GAD, Creative Commons

Den tidligere lederen for Verdens Helseorganisasjon (WHO), Gro Harlem Brundtland, gikk for ti år siden ut og hevdet at hun var el-overfølsom. 

«Det er ikke lyden, men bølgene jeg reagerer på. Og overfølsomheten har gått så langt, at jeg reagerer på mobiltelefoner som er nærmere meg enn cirka fire meter,» sa Brundtland mens hun fortsatt var WHO-leder.

- Uheldig

I en reportasje i magasinet Plot, som Stavager Aftenblad har gjengitt deler av, sier en tidligere WHO-forsker at dette var «en veldig uheldig ting å si». Michael Repacholi ledet WHOs forskningsprogram for elektronmagnetisme og helse i ti år - et prosjekt som kostet rundt 250 millioner dollar. De klarte ikke å dokumentere e-følsomhet som fenomen i det hele tatt.

- Det der var en veldig uheldig ting å si. Hun var jo den fremste innen verdens helse, sier Repacholi. Han mener el-overfølsomhet er spesielt utbredt i Skandinavia.

Ifølge Repacholi ble el-overfølsomhet et veldig følsomt tema i WHO etter uttalelsen. Dette førte ifølge ham at WHO ikke tok i temaet før etter at Brundtland forlot organisasjonen. 

Ikke påvist sammenheng

Det er ikke påvist at stråling fra mobiltelefoner utgjør noen fare for helsen, og el-overfølsomhet har vist seg å være vanskelig å påvise i studier. Verken WHO eller Statens strålevern anerkjenner at de som hevder å være el-overfølsomme får plager av elektromagnetisk stråling fra vanlig elektronikk som mobiler.

I stedet antar flere forskere at det er snakk om noceboeffekten. Det vil si at el-overfølsomme får symptomer fordi de forventer å kunne kjenne strålingen på kroppen mens de bruker for eksempel mobiltelefoner.

En norsk forskningsrapport gir Gro Harlem Brundtland delvis skyld for å ha skapt frykt for mobilstråling. I et studie fra 2008 går forsker Gunnhikd Oftedal langt i å gi Brundtland og mediadekningen rundt utsagnet et medansvar for strålefrykten.

Brundtland har ikke ønsket å kommentere kritikken.

Magasinet Plots reportasje kommer på trykk i neste utgave, som kommer i salg denne uken. Når det kommer ut vil det bli tilgjengelig på Plots hjemmesider.

Kilde: Stavager Aftenblad

Les mer om: