INDUSTRI

Mener Giske driver løftebrudd

TOMT: Næringsminister Trond Giske taler varmt om støtte til forskning og komeptanseheving for å holde liv i industrien i krisetider. Men BIA-midlene er allerede bundet opp for 2010.
TOMT: Næringsminister Trond Giske taler varmt om støtte til forskning og komeptanseheving for å holde liv i industrien i krisetider. Men BIA-midlene er allerede bundet opp for 2010.Bilde: Tore Stensvold
Tore Stensvold
19. nov. 2009 - 08:10

BIAs HovedmålFor å nå målet vil programmet fokusere på å oppnå følgende hovedeffekter av sin innsats:

  • Økt forskningsbasert innovasjon i næringslivet
  • Hevet ambisjons- og kompetansenivå i bedriftenes egen FoU-virksomhet
  • Hevet kvalitet i nasjonale FoU-miljøer som benyttes til innovasjon i næringslivet.

Norges forskningsråds program Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA) ble etablert i sin nåværende form i 2006.

Kilde: Forskningsrådet

BIAs satsingsområder:

  • IKT-sektoren
  • Tjenesteyting
  • Vareproduserende industri
  • Bygg- og anleggssektoren
  • Prosessindustrisektoren
  • Biomedisinsk og bioteknologisk industri

Spørsmål og svar

Dette er spørsmålet Lien sendte Giske:

”Hva vil statsråden gjøre for å sikre nye utlysninger av Brukerstyrt Innovasjons Arena-prosjekter også i 2010, og dermed følge opp regjeringens intensjoner om en satsning på kunnskap og forskning som mot-konjunktur tiltak for konkurranseutsatt næringsliv og de teknisk-industrielle forskningsinstituttene?”

Svaret 12. november:

"(...) Forskningsrådet publiserte høsten 2009 en utlysning under programmet med en bevilgning på totalt 50 mill. kroner i 2010. Dette hadde ikke dekning i de midler Forskningsrådet hadde til disposisjon for nye prosjekter, og var derfor uheldig. Utlysningen ble trukket av Forskningsrådet.

Norges forskningsråd har tildelt midler til om lag 60 nye prosjekter under programmet BIA i 2009. Alle prosjektene som mottar støtte er flerårige (3-5 år), og deler av budsjettrammen er derfor bundet opp av løpende prosjekter. Sammen med prosjekter som tidligere er tildelt midler, betyr det at om lag 170 prosjekter mottar støtte fra BIA ved inngangen til 2010. Dette er støtte som kommer næringsliv og bl.a. teknisk-industrielle forskningsinstitutter til gode. "

Neste år blir det ikke satt i gang et eneste nytt forskningsprosjekt i regi av Forskningsrådets BIA-program.

Ingen penger

Både ordinære bevilgninger og ekstramidlene fra krisepakkene er enten spist opp eller bundet opp.

Noen ekstra tiltaksmidler for å demme opp for finanskrisen virkning blir det heller ikke.

Giske har imidlertid gang på gang snakket varmt om FoU og kompetanseheving som botemiddel for krisen.

IRRITERT: Tord Lien fra FrP er tydelig irritert på at næringsminister Trond Giske kaster bøår i øynene på en krisetruet industri ved å love forskningsmidler som allerede er bundet opp.Tord Lien, Stortingsrepresentant, Fremskrittspartiet, FrP2. nestleder kirke-, utdannings- og forskningskomiteen
Tord reagerer på TrondIRRITERT: Tord Lien fra FrP er tydelig irritert på at næringsminister Trond Giske kaster blår i øynene på en krisetruet industri ved å love forskningsmidler som allerede er bundet opp. Lien er 2. nestleder kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. Tore Stensvold

Tord reagerer på Trond

Fremskrittspartiets Tord Lien tenner på alle plugger. Han sendte skriftlig spørsmål til Trond Giske, og fikk svar i forrige uke.

Der pakker Trond Giske det godt inn, men innrømmer at det ikke blir noe mer.

Industrien reagerer med vantro. Giske har viet spesielt mye oppmerksomhet mot den truende verftskrisen når virkningen av ordretørken blir som verst i 2010 og 2011.

Ingen signaler

Maritim forskning skjer innen Maroff-programmet, som igjen får midler via BIA.

Da den maritime industrien hadde møte med Giske i Ålesund under Verftskonferansen, påpekte næringen at det er viktig å utvide rammene.

Solvar Klokk fra Rolls-Royce og styremedlem i maritim bransje i Norsk Industri, er forundret over at det nå er bråstopp.

– Vi fikk ingen signaler om det i vårt møte, sier Klokk.

– Tvert om, tok vi opp hvor viktig det var å øke rammene, sier Klokk, som også har sendt brev om det samme.

Settes tilbake

Administrerende direktør Sverre Narvesen i Sintef Raufoss Manufacturing AS (SRM) sier at BIA har vært avgjørende for mye av det industrien har fått til.

– Dette er kjempealvorlig. Politikerne må snu. Realkrisen kommer nå. Disse FoU-prosjektene fører til raske resultater som er viktige for å motstå krisen, sier Narvesen til Teknisk Ukeblad.

For SRM betyr det ett års utsettelse på minst 4-5 prosjekter.Blår i øynene

Trond Lien, som er 2. nestleder i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, synes det er helt absurd at Giske reiser land og strand rundt, blant annet til verfts- og skipsutstyrsindustrien, og sier at forskning og innovasjon kan få konkurranseutsatte bedrifter gjennom krisen.

– Dersom stortingsflertallet ikke rydder opp i dette, er jeg redd at de teknisk-industrielle instituttene må gå til drastiske skritt til neste år, sannsynligvis også oppsigelser og dermed tap av kompetanse som tar år og bygge opp igjen.

Brukerstyrt Innovasjons Arena-prosjekter i 2010 (BIA) er Forskningsrådets største program for næringslivsstøtte.

50 prosent av FoU-investeringene i Norge gjøres av bedrifter som har BIA som eneste finansieringskilde. BIA finansierer FoU-prosjekter som tar utgangspunkt i bedriftenes egne strategier og utfordringer.

Dermed fører de raskt til resultater som settes ut i livet.

Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.