Ekspert mener fjernvarmeselskapene overselger «sorptiv kjøling»

Dette er ikke løsningen på fjernvarmeoverskudd om sommeren, sier seksjonsleder og professor Arnkell J. Petersen.

Ekspert mener fjernvarmeselskapene overselger «sorptiv kjøling»
Sorptiv kjøling fungerer ved at uteluften renses, og så tørkes i en varmegjenvinner. Uteluften avgir så varme til avtrekksluft i en varmegjenvinner. Deretter kjøles uteluften ned ved hjelp av vannmolekyler. (Foto: Munters) Foto: Munters

– Jeg er ikke negativ til selve løsningen; teknisk sett er den forholdsvis ukomplisert. Men den selges godt og blir nok framstilt som «heitere» enn den egentlig er, sier Arnkell J. Petersen.