NATURVITENSKAP

...men romheisen var ikke død...

Bilde: LiftPort
Atle Abelsen
17. feb. 2006 - 11:15

Det amerikanske firmaet LiftPort Group har produsert en 1,6 kilometer lang nanostrukturert karbonfiberkabel og strukket den loddrett opp i lufta.

Førsøket ble gjennomført i januar i Arizona, og karakteriseres som vellykket.

Prosjektet er omtalt i den siste utgaven av tidsskriftet New Scientist.

Kvartveis

Målet er å bygge en romheis innen 2018 som skal kunne bringe så vel materialer og forsyninger som mennesker trygt, billig og effektivt ut i det nære verdensrommet, rundt 100.000 km over jordoverflaten.

Det tilsvarer drøyt en firedel av avstanden til månen.