Membrankonferanse

Forskning på membraner har fått et kraftig oppsving de siste årene.

Denne teknologien vil gi enkle, miljøvennlige og ofte energisparende prosessløsninger.

Membranmoduler som separasjonsenheter er allerede med hell tatt i bruk i dagliglivet og i industrien, f.eks. kunstig nyre for dialyse, ferskvannsproduksjon fra sjøvann ved reversert osmose og produksjon av rent nitrogen (opptil 99 prosent) ved luftseparasjon.

- I dag ser man nesten ingen begrensninger for bruk av membraner. Det gjelder kun å utvikle den rette membran for det gitte system - slik naturen selv skiller gasser og væsker i livsprosessene, sier professor May-Britt Hägg ved Institutt for kjemisk prosessteknologi ved NTNU.

Hun er formann for den 20. EMS Summer School som arrangeres i Trondheim i uke 32 i regi av European Membrane Society (EMS), og forskningsgruppa MEMFO (Membranforskning) ved NTNU. Det blir den første større internasjonale konferansen innen membranteknologi for gassapplikasjoner i Norge.

Konferansen kan skilte med toppfolk fra Europa og USA. De skal presentere det nyeste i utviklingen innen gasseparasjon med membraner, brenselceller, membranreaktorer og membrankontaktorer. Også den store aktiviteten og bredden innen norsk forskning vil presentere seg.

Les mer på www.ivt.ntnu.no/ivm/EMS-2003

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå