MEF: Har ViaNova i det hele tatt lest rapporten de kritiserer?

- Underlig kritikk fra ViaNova, skriver MEFs kommunikasjonssjef i dette svaret.

Havard Almas
Havard Almas Foto: Stortinget/YouTube
Av Håvard Almås, kommunikasjonssjef i Maskinentreprenørenes Forbund (MEF).
9. mars 2018 - 09:31

Spørsmålet ovenfor er betimelig. Det er nemlig en god del å ta tak i når det gjelder saken «MEF bruker våre nyttekostanalyser feil», og ViaNovas kritikk av rapporten «Vedlikeholdsetterslep på fylkesveinettet — hva koster det samfunnet å skyve regningen fram i tid?»

La meg først oppklare; rapporten er utarbeidet av Oslo Economics på oppdrag fra Maskinentreprenørenes Forbund (MEF). MEF er en bransje- og arbeidsgiverorganisasjon, ikke et utredningsselskap. For å gjennomføre analyser som krever samfunnsøkonomisk kompetanse benytter vi oss av eksterne leverandører. Denne gangen valgte vi Oslo Economics.

På vår oppfordring har Oslo Economics kontrollert beregningene det vises til i rapporten, og kommet frem til at disse er riktige - Gitt forutsetningene beregningene er basert på. Her er vi ved sakens kjerne: Alt utredningsarbeid bygger på noen forbehold og forutsetninger, så også i dette tilfellet. Innledningsvis i nevnte rapport blir disse redegjort for, og det vises til styrker og svakheter ved beregningene.

I mangel på gode data for fylkesveiene bygger rapporten på en analyse av riksveiene utført av ViaNova som en del av forarbeidene til Nasjonal transportplan 2018-2029. Dette er tall som det offentlige har betalt for og gjort tilgjengelig. Oslo Economics er selvsagt i sin fulle rett til å benytte disse tallene.

Hovedpunktet i kritikken fra ViaNova er at nytteeffekter for riksvei ikke kan benyttes for fylkesvei. Det er riktig at det er usikkerhet knyttet til disse tallene, noe som tydelig påpekes i rapporten. Denne usikkerheten kommer også til syne i det store spennet i Statens vegvesens beregning av vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene – fra 51 til 87 mrd. kroner (prisjustert til 2017-kroner).

Nytteeffektene for riksvei var imidlertid det beste datagrunnlaget tilgjengelig for å kunne utføre beregninger for fylkesveiene. Det er forsøkt korrigert for dette i rapporten ved at det er gjort egne beregninger for fylkesvei med fartsgrense over og under 60 km/timen.

MEF har vært opptatt av utviklingen på fylkesveinettet over mange år, og vi har gradvis forsøkt å øke eget kunnskapsnivå på dette området. Nevnte rapport er et bidrag i den sammenheng. En dybdeanalyse av 44 000 km fylkesvei hadde selvsagt vært ønskelig, men det ville krevd økonomiske ressurser vi ikke besitter. En kan også argumentere for at en slik gjennomgang er et myndighetsanliggende.  

Jeg innledet med et spørsmål og vil avslutte med et; mener ViaNova at vi oppdragsgivere skal unngå å gjennomføre utredninger dersom de inneholder forbehold og grad av usikkerhet? I så fall er jeg redd det blir langt mellom oppdragene for selskaper som ViaNova og Oslo Economics fremover.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.