BYGG

Medgir etterslep på veivedlikehold

Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa vil ha debatt om hvordan friske vedlikeholdsmidler kan skaffes til veie.
Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa vil ha debatt om hvordan friske vedlikeholdsmidler kan skaffes til veie. Bilde: Scanpix

– Midler til vedlikehold av veiene har økt fra 6 til 9 milliarder, og selv om kvaliteten også er blitt bedre, er det fremdeles et stort etterslep å ta igjen. Dette skyldes ikke minst at veivedlikeholdet er blitt forsømt i mange år, sa Kleppa i Stortingets muntlige spørretime onsdag.

Debatt

Hun la til at hun ville ta initiativ til en debatt om hvordan friske vedlikeholdsmidler kan skaffes til veie ved revideringen av Nasjonal transportplan.

Høyres Øyvind Halleraker slo fast at veiene er i dårlig forfatning, og viste til Statens vegvesens handlingsprogram der det framgår at 23 prosent av riksveinettet må karakteriseres som dårlig og 8 prosent som svært dårlig.

– Rapporten sier at rammene til drift og vedlikehold av veinettet ikke vil være tilstrekkelig til å stanse videre vekst i forfallet. Dette er skremmende lesning, sa Halleraker.

Vil ha OPS

Han beklaget at regjeringen ikke støtter forslagene om å åpne for offentlig-privat samarbeid og et eget vedlikeholdsfond på 50 milliarder kroner.

Les mer om: