Med store tall

Serien består av 5- og 6-sifrede skilt med baklys og elektrisk grensesnitt RS-232, RS-485 og TTY/ 20 mA strømsløyfe.

Enhetene sies å ha tett IP-65 innpakning i rustfritt stål, og tillatt driftstemperatur er fra -30 ºC til +70 ºC. På grunn av lavt forbruk passer tavlene i batteridrevne eller effektbegrensede system.

Typiske bruksområder er prosessindikatorer og visning av veieresultater.

Les mer om: