Med Polen som siktemål

Medlemsbedrifter i Green Business Norway

 • Aaltvedt Betong AS
 • Acruity AS
 • Agro Plast
 • Aqua - Gauardian AS
 • Aquateam AS
 • BioTek AS
 • Cambi AS
 • Fugro Oceanor AS
 • Gasplas AS
 • Geoenergi AS
 • Glør IKS
 • Hydrogenpartner AS
 • Ibsenbusiness AS
 • Lindum Ressurs og Gjenvinning AS
 • Mepex Consult AS
 • Miljø Teknologi AS
 • Miljøbil Grenland AS
 • NLI
 • Nerenvi
 • Norner Innovation
 • Norsk Biogass AS
 • NorskInstitutt for Luftforskning (NILU)
 • Norsk Gjenvinning AS
 • Origo Solutions AS
 • Oxum Containerservice AS
 • Project Invest AS
 • PurEnviro
 • Septik 24
 • TiTech
 • Yara Industrial
 • ØPD Solutions AS

Daglig Leder: Tor Sverre Minnesjord

Styreformann: Bjarne Paulsrud, Aquateam AS

SKIEN: Green Business Norway (GBN), er en overbygning som representerer en rekke bedrifter inneofor segmentet clean tech. Det er bedrifter inen fornybar energi, avfallhåndtering, vannrensing, gjenvinning, både produsenter og rådgivere. – Vi har bedrifter innen hele verdikjeden, derfor har vi samlet en kompetanse som er attraktiv for polske myndigheter, sier daglig leder Thor Sverre Minnesjord til Industrien.

God informasjon

Like før påske var en delegasjon fra det polske parlametet i Norge for å forberede en nytt juridisk rammeverk for avfallshåndtering i landet. De drøften norske erfaringer blant annet med Green Business Norway. Fra Norge deltok klima og forurensingsdirektoratat med en representant og Frode Syversen fra Mepex Consult as, medlemsbedrift i GBN, besvarte spørsmål fra polakkene og informerte om norsk avfallshåndtering.Samarbeider med myndighetene

– Vi har størst aktivitet i Polen. Vi har utviklet et eget program for hvordan vi skal gjøre forretninger i landet. Fordelen nå er at vi har en medlemsmasse som gjør at vi er over det som kan kalles kritisk masse for å kunne tilby både tjenester og produkter. Vi hjelper våre bedrifter med alt fra markedsføring og prosjektutvikling for å etablere oss innefor avfallshåndtering rettet mot utvalgte polske byer. Vi gjør dette i samarbeid med norske myndigheter, forteller Minnesjord.

GBN er inne i det andre året hvor de bearbeider det polske markedet for avfallshåndtering og gjennvinning. – Vi ser også på andre segmenter som dekkes av våre medlemsbedrifter osm vannbehandling og på energi til eiendomssektoren hvor vi mener at clean tech har et stort potensial. I Polen arbeides aktivt med å oppgradere miljøsiden med bedre infrastruktur. Vi mener vi har ale forutsetninger som skal til for å hjelpe til og å etablere dette som at attraktivt marked for våre medlemsbedrifter, sier Minnesjord.For lite hjemmemarked

En av årsakene til at GBN retter søkelyset internasjonalt er det lille hjemmemarkedet i Norge. – Det er ikke større annet enn at det kan brukes som et pilotmarked. Til tross for det lille hjemmearkedet og manglende drivkraft i Norge, så lykkes de fleste medlemsbedriftene i sitt salg internasjonalt, sier Minnesjord.

Han legger til at han mener at det er lav vilje til å tenke nytt og være med på å utvikle nye ting innefor clean tech hos norske myndigheter. – Sulten etter nye og bedre løsninger er ikke påtrengende sier han.

DESIGN: Cambi går nå over til en hel rekke Autodsek-programmer for å prosjektere biogassanlegg. Illustrasjonen viser arrangement til et anlegg i Manchester, UK.
STORBRITANNIA: Cambi som er medlem i Green Business Norway har stor sukesess blant annet i Storbritannia hvor de prosjekter biogassanlegg blant annet i Manchester.. Cambi

Les mer om: