ARKIVNYHETER

Med intuitivt grensesnitt

Ragnar Brekke
6. jan. 2011 - 22:01


Tyske Weiss GmbH har utviklet grensesnittet for sine mekatronikkprodukter slik at de fremstår som mer intuitive og enklere å bruke for brukeren. Blant annet er det lagt vekt på at nye produkter skal være enkle og raske å sette opp. Bruk av flerfaglig ekspertise har vært nødvendig for å lykkes, blir det opplyst. Nyskapningen kalles WAS, ‘Weiss Application Software’. Fordi kravet til brukernes flerfaglige kompetanse blir lavere, vil WAS være særlig nyttig for SMB-bedrifter, ifølge Weiss.

Les mer om: