Med energimålere som agn

Fiskefôrprodusenten Skretting reduserer kostnadene for energi i Stavanger-fabrikken med nærmere seks millioner kroner i året.

Med energimålere som agn
Det du ikke kan måle, kan du ikke forbedre, sier driftsingeniør Harald Steffensen i Skretting, og sikter til energiforbruket.

Rett i koppen

NFAs konferanse Næringsmiddel 2013 satte rekord med over 100 deltagere. Det er det største samlingsstedet for automatiseringsteknologi i bransjen. Selv om leverandørene er godt representert, setter utvilsomt sluttbrukerne pris på et arrangement som er rett i koppen for dem.

 

En av deltagerne som Automatisering snakket med, uttrykte stor glede over at det ikke var utbroderinger om nipler for Ex. Han refererte selvsagt til de uttallige olje- og gassrelaterte konferansene.

 

Deltagerne fikk blant annet besøke Tine Jærens supermeieri, som vi omtalte i utgave 2/2012. Foruten Tine, var det også presentasjoner fra blant annet Arla Foods, Biomar, Felleskjøpet, Marine Harvest og Nortura.

Energiovervåking hos Skretting

 • Totalt energiforbruk 155 GWh i Norge (2012).
 • 228 kWh laveste energiforbruk per tonn ferdigvare (Stokmarknes).
 • Hadde 30 prosent høyere enhetsforbruk i Stavanger og 37 prosent høyere i Stokmarknes.
 • Energiinnsamlingssystem og –ledelse har hittil redusert enhetsforbruket med 20 prosent i Stavanger.
 • Individuelle energimålinger står sentralt i suksessen.
 • 12,6 GWh årlig energireduksjon i Stavanger, verdt 5,7 millioner kroner, tilsvarer forbruket til 500 eneboliger.
 • Målet er et enhetsforbruk på 190 kWh per tonn ferdigvare for hele selskapet, og halvering av CO2-utslippet i 2015 sammenlignet med 2008.

Skretting

 • Fiskefôrprodusent.
 • Fabrikker på Averøy, Stavanger og Stokmarknes.
 • 260 ansatte i Norge.
 • 38 prosent markedsandel i Norge.
 • Produksjon på 580 000 tonn i Norge (2011).
 • Omsetning 5,3 milliarder i Norge (2011).
 • 26 fabrikker i 14 land.
 • 2350 ansatte globalt.
 • Produksjon på 1,5 millioner tonn totalt.
 • 36 prosent global markedsandel.

Verktøyene bak suksessen er et energiinnsamlingssystem og energiledelse, etter ISO 50001.

           

Lønnsom investering

 

Driftsingeniør Harald Steffensen i Skretting forteller at de har investert en halv millioner kroner i energimålere og PLS. Selv om software og arbeidskostnader for energiledelse kommer i tillegg, er reduserte energikostnader på 5,7 millioner kroner i 2012 oppsiktsvekkende.

 

Selskapet har tre produksjonsanlegg i Norge, på Averøy, Stavanger og Stokmarknes. Totalt gikk det med 155 GWh energi i 2012, nok til 6500 typiske eneboliger. Rundt 70 prosent av energien går med til oppvarming, mens resten går til å drive maskineriet, blant annet motorene.

 

Bedre med benchmarking

 

Steffensen opplyser at intern sammenligning (benchmarking) mellom anleggene har vært sentralt i energireduksjonsprosessen. Maskiner og produkter er sammenlignbare. I begynnelsen gikk det i årlige sammenligninger, deretter månedlige. De viste store avvik i energiforbruket per tonn ferdigvare.

 

Driftsingeniøren mener fabrikken i Nord-Norge er blant verdens mest energieffektive. Derfor har den fått oppgaven som målestokk.

- I Stokmarknes forbruker vi 228 kWh energi per tonn fôr. Stavanger lå 30 prosent over, mens Averøy trengte 37 prosent mer energi, sier driftsingeniøren.

 

Målinger må til

 

For å komme dypere i materien måtte detaljerte energitall på banen, fra ulike områder i produksjonen. Driftsingeniøren drar en lett modifisert versjon av et klassisk kybernetikksitat.

- Det er veldig viktig å måle. For det vi ikke måler, kan vi heller ikke forbedre, slår han fast.

 

Skretting fikk installert to gassmålere, en for hver tørke, nærmere 20 elektriske energimålere, en PLS, et nettbasert datafangstsystem, og integrasjon mot selskapets eksisterende produksjonsinformasjonssystem ved anlegget i Stavanger. Steffensen sier at de nå vet hvor de skal sette inn støtet. Tørkene drar nesten halvparten av energiforbruket. Driftsingeniøren forklarer at det er viktig at luften i tørkene ikke blir for tørr.

- Det er som å fyre for kråkene, sier Steffensen.

 

Elektronisk distribusjon

 

Informasjonen fra energimålerne sendes fra den nevnte PLS-en til nettstedet energinet.net. Systemet genererer rapporter, og sender dem automatisk til ledere, energiteamet og de som arbeider med teknisk støtte, på e-post.

 

Detaljert energiinformasjon er også tilgjengelig i selskapets datafangstsystem, som er basert på Wonderware-løsninger. Driftsingeniøren forklarer at analyseprogrammet ActiveFactory byr på sanntids energiforbruk, og ytterligere analysemuligheter.

 

Kontinuerlige kutt

 

I Stavanger-anlegget gikk det tidligere med nærmere 300 KWh energi per tonn ferdigvare. Så langt er rundt en femdel av energiforbruket kuttet. Han håper at energigjenvinning i tørkeprosessen skal gi ytterligere 15-20 prosent energireduksjon.

 

Da nærmer Skretting seg målet på 190 kWh, som er satt for hele selskapet. Det er 17 prosent lavere enn dagens energimester i Stokmarknes. Intensjonen er å rulle ut tilsvarende energiinnsamlingssystemer og energiledelse på flere av selskapets 26 fabrikker i 14 land.