– Med denne lanseringen er en stor og viktig milepæl nådd

Dette sier daglig leder i BA-Nettverket Inger Hokstad som har jobbet med og for SOSI-GML-standarden i mange år. At versjon 1.0 for SOSI Vegkropp nå er klar for lansering, er hun ytterst fornøyd med.

Daglig leder i BA-Nettverket, Inger Hokstad
Daglig leder i BA-Nettverket, Inger Hokstad
Jarle SkoglundJarle SkoglundJournalist
15. okt. 2021 - 08:27

Her er det viktig å presisere at GML er det nye SOSI-formatet, et internasjonalt kjent format, men med omforente norske betegnelser for objekttyper og egenskaper.

Hokstad forteller at det i løpet av høringsrunden har kommet inn mange kommentarer, som i stor grad er hensyntatt i arbeidet fram til offisiell versjon.

Virkelig god vil imidlertid SOSI-Vegkropp ikke bli før den er bredt implementert og tatt i bruk, mener Inger Hokstad.
Virkelig god vil imidlertid SOSI-Vegkropp ikke bli før den er bredt implementert og tatt i bruk, mener Inger Hokstad.

–  Den foreliggende standarden er et resultat av et solid stykke nettverksarbeid hvor Statens vegvesens håndbøker for vegbygging har stått sentralt. Virkelig god vil imidlertid SOSI-Vegkropp ikke bli før den er bredt implementert og tatt i bruk. Ambisjonsnivået forut for lanseringen har ikke vært å lage en standard som håndterer alle tenkelige utfordringer i et gitt vegprosjekt «rett ut av boksen.» Til det er infrastrukturprosjekter alt for sammensatte og komplekse. Jeg ser derfor fram til å høste praktiske erfaringer framover, sier Hokstad.

Lista lagt høyt nok

Ved lanseringen førstkommende fredag vil XSD-skjemaer for GML-format gjøres tilgjengelig, sammen med et forklarende spesifikasjonsdokument. Dette er med andre ord ikke lenger testing og utprøving, nå forventer Hokstad at næringen faktisk implementerer standarden.

–  Sammen med byggherrene Statens vegvesen, Nye veier og Bane NOR vil vi arrangere et nettverkstreff hvor vi sammen skal se på hva standarden er god for, og utfordre næringen som helhet og den enkelte aktør, ikke til å finne feil og mangler, men til å vise hva vi faktisk får til. Vi vil starte med enkle «a-oppgaver» og fortsette med stadig større utfordringer, sier Hokstad

Et overføringsformat ALLE snart må forholde seg til

En av de som har vært sentrale gjennom høringsrunden av SOSI Vegkropp 1.0, er  senior systemkonsulent Tore Paulsen fra Norconsult Informasjonssystemer. Han forteller at han blant annet har jobbet med overføring av data fra veger prosjektert i NovaPoint til en database som brukes for å vise prosjekterte vegdata i en webbasert løsning. Hvor man har benyttet et API fra Trimble opp mot NovaPoint for å hente ut data derfra. I hans tilfelle er imidlertid API'et mindre egnet til denne overføringen enn om han kunne ha brukt et standardisert overføringsformat som SOSI Vegkropp.

– API'et gir meg stort sett de data jeg trenger, men det gir samtidig også mer rom for tolkning av dataene. Med de farer for feil tolkninger åpner for, og har av den grunn vært ganske arbeidskrevende å ta i bruk. SOSI Vegkropp er på sin side langt mer presis og gir mindre rom for feil i overføringen. Den vil også være mindre arbeidskrevende å implementere. Forutsetningen for at SOSI Vegkropp skal bli en suksess er imidlertid at aktuelle leverandører implementerer den for både eksport og import av data, slik at den raskest mulig kan bli det overføringsformatet alle må forholde seg til. Dette vil i så fall utvilsomt gi stor nytteverdi og effektivisere slike overføringer for både leverandører og brukere. For å få til dette raskt bør vi kanskje forsøke å få til en offentlig støtte for implementering, sier Paulsen

Fysiske nettverkstreff

Men denne milepælen nådd og koronaen på retur, ønsker BA-Nettverkets Inger Hokstad igjen å invitere til fysiske samlinger.

– Med fysiske samlinger får vi både mer hygge, økt tillit og et mer effektivt samarbeid. I denne standarden har vi klart å koble sammen ulik spesialkompetanse på ISO-standardisering, BIM-standardisering og faglig spisskompetanse, pluss en stor dose BA-Nettverk-kultur basert på prinsippet at «det alltid er noen som vil framover.» Jeg håper derfor å se gamle og nye ansikter på våre nettverkstreff framover, avslutter Hokstad.

Du kan følge lanseringen her:

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.