Med blokkjede-teknologi kan eierskifte skje på sekunder

Obos har hatt sin egen blokkjede i over et år. Får de med seg Kartverket, kan omregistrering av alle boliger skje på sekunder.

Med blokkjede-teknologi kan eierskifte skje på sekunder
Med blokkjedeteknologi kan alle aktører i et boligsalg samles i et nettverk, og se at transaksjonen går riktig for seg. Illustrasjon: Tuva Strøm Johannessen

Blokkjedeteknologi er på vei inn i norske selskapers digitale infrastruktur. Selv om utviklingen av teknologien er i en startfase, og den må klare å hevde seg opp mot eksisterende systemer, mener mange eksperter at den har revolusjonerende egenskaper som kan sørge for en sikker, demokratisk og effektiv utveksling av informasjon og penger.