MARITIM

MDG-topper vil fossil cruisetrafikk til livs

– Med en bruk av fossil energi som ville vært uakseptabel om den skjedde på land, er ikke cruiseturisme forenlig med en klimapolitikk som skal nå Paris-målene.

Miljøpartiet de Grønne vil ha slutt på fossil cruisetrafikk, og mener utslippene er uforenlig med en politikk som skal nå klimamålene.
Miljøpartiet de Grønne vil ha slutt på fossil cruisetrafikk, og mener utslippene er uforenlig med en politikk som skal nå klimamålene. Marit Hommedal, NTB Scanpix
2. mai 2019 - 07:27

Den fossilbaserte cruisetrafikken i Norge må avvikles og havnene stenges for forurensende cruisetrafikk, foreslår sentrale MDG-politikere.

– Skal vi nå klimamålene, har vi ikke plass til en næring som er basert på høye klimagassutslipp, som tar opp areal som kan brukes bedre, og som forurenser lokalt, skriver forslagsstillerne.

Resolusjonen er nå på høring i partiorganisasjonen i forkant av partiets landsmøte 24.–26. mai.

– Med en bruk av fossil energi som ville vært uakseptabel om den skjedde på land, er ikke cruiseturisme forenlig med en klimapolitikk som skal nå Paris-målene, heter det.

Forslaget har fått støtte fra blant andre bergenspolitikeren Thor Haakon Bakke, som er innstilt til MDGs sentralstyre, og Trøndelag MDGs Tore Dyrendahl, som er innstilt som vararepresentant til sentralstyret.

Krav om landstrøm

I tillegg til å avvikle den fossilbaserte cruisetrafikken, mener MDG-politikerne at havneområder i norske byer må forbeholdes «byutvikling, nyttetrafikk, ferger og hurtigbåter».

– Norske havner skal stille krav om landstrøm for alle anløp innen 2024.

Også næringen selv har pekt på at landstrøm er det viktigste tiltaket for å fjerne utslippene fra cruiseskip i havn.

Forslagsstillerne peker på at cruiseskip er flytende hoteller, og at fartøyenes energibehov for oppvarming og strøm er basert på fossil energi, gjerne tungolje eller diesel. Det gir både klimautslipp og lokal luftforurensning.

– Flere undersøkelser tilsier at cruiseturisme er den mest forurensende formen for turisme, også fordi passasjerenes reise til og fra skipene i stor grad er basert på lange flyreiser, skriver de.

Setter i verk tiltak

Cruise Lines International Association (CLIA) kunngjorde i desember i fjor en ambisjon for cruisenæringen om å redusere flåtens karbonutslipp med 40 prosent innen 2030.

Og i februar i år erklærte Oslo og cruisekommuner som Bergen, Geiranger, Ålesund og Eidfjord sin vilje til å redusere miljøkonsekvensene av cruisetrafikken ved å lansere et mål om nullutslipp, både ved innseilingen og mens skipene ligger ved kai.

Det stilles blant annet felles krav om bruk av landstrøm for alle cruiseskip, med virkning fra 2025. Fra 2021 vil cruiseskip som kan dokumentere sine klima- og miljøtiltak bli prioritert ved tildeling av anløpstidspunkt og kaiplass.

Fra og med 2022 vil det stilles krav til nullutslippsløsninger i all busstransport knyttet til cruiseskipene. Fra samme år vil det også bli krav om nullutslippsløsninger i all transport av varer, avfallsbehandling, vedlikehold og andre tjenester knyttet til cruiseskipenes anløp.

Store utslipp

Klimautslippene fra cruisenæringen utgjør globalt om lag 21 millioner tonn CO2, 25 prosent mer enn det totale utslippet fra all transport i Norge. I løpet av én sesong besøker en tredel av alle verdens cruiseskip norske farvann.

Utslippene av CO2 fra den internasjonale cruisenæringen utgjør omtrent 3 prosent av Norges årlige utslipp fra innenlandstransport.

Innovasjon Norge har anslått at om lag 3,6 millioner cruiseturister, fordelt på over 2.000 cruiseanløp, tok turen innom norske byer og fjorder i løpet av fjoråret, ifølge Dagens Næringsliv.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.