MENINGER

Mayday! Mayday! Mayday!

Ønsker vi fortsatt å drive med skipsfart i Norge? Nå ber norsk maritim næring politikerne om forståelse for hvor viktig det er å fjerne ulempene norske rederier sliter med i forhold til konkurrenter i EU og andre land. Det Norske Veritas har allerede varslet at de vil etablere seg der norske rederiorganisasjoner flytter, dersom rammevilkårene ikke endres.

Norge har tradisjonelt stått sterkt innen skipsfart med tilhørende maritim sektor. I alt er rundt 75.000 personer sysselsatt i skipsfartsnæringen. Næringen er landets største eksportindustri når olje og gass holdes utenfor. At kundene ønsker å være nær oppdragsgiver, er ikke så rart. Det er derfor ikke merkverdig at enkelte nå advarer om utviklingen. Vår kompetanse innen maritim sektor står i fare for å flyttes ut av skipsfartsnasjonen Norge. For å drive innovasjon og utvikling er man avhengig av å ha et miljø. Dette står nå i fare for å smuldre bort dersom ikke politikerne viser et klart signal ved behandlingen av skipsfartsmeldingen.

Professor Torgeir Reve har omtalt shipping som Norges eneste globale kompetansebaserte næringsklynge. Næringen omfatter rederier, forsknings- og undervisningsinstitusjoner, leverandørindustri, konsulenter, skipsmeglere og finans- og forsikringsselskaper. Vi har produsert avansert utstyr og har vært involvert i utviklingen av moderne løsninger og effektivisering av bransjen. Også utenlandske kunder har valgt norskutviklet og norskprodusert utstyr. I tillegg til å styrke de næringsklyngene som allerede er der, har vi en stor uutnyttet mulighet til å trekke til oss utenlandske rederier og andre maritime aktører.

EU har innsett at skipsfartskunnskap kommer andre næringer til gode og er viktig for å oppnå en bærekraftig økonomisk vekst. Gunstige skatte- og lønnsordninger for sjøfolk gjør at flere norske rederier nå seiler under svensk flagg. I tillegg satser land som Singapore, Canada, Japan og Kina på bygge opp sterke miljøer som kan bidra til knoppskyting på andre områder. Næringen ber nå om samme vilkår som sine konkurrentland.

Spørsmålet er om politikerne tør å prioritere de næringene hvor vi allerede er sterke. Det vil vi snart få svar på når den politiske behandlingen av Næringsdepartementets bebudede skipsfartsmelding tar til.

Veslemøy Nestvold

Redaksjonssjef (konst)

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.