Mattenøtt TU 41

Ved Einar E. Madsen

Vi tar nok en primtallsoppgave. Tallet T = n 4 + 4, der n er et naturlig tall, blir primtall for n = 1, (nemlig T = 5). Finn den neste verdien for n som gjør T til primtall.

Sjekk fasiten!

Les mer om: